Нацкомфінпослуг оприлюднила підсумки діяльності кредитних спілок у січні-вересні 2017 року

06.12.2017

За даними Нацкомфінпослуг, станом на 30 вересня 2017 року у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 397 кредитних спілок та 482 відокремлені їх підрозділи. Це на 124 кредитних спілки (на 23,8%) менше у порівнянні з аналогічною датою 2016 року.

За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних спілок була зареєстрована в таких регіонах: Києві та Київській області – 43 (10,8% від загальної кількості); Луганській області – 37 (9,3%); Донецькій – 30 (7,6%); Харківській – 24 (6%); Львівській – 24 (5,5%).

Серед регіонів України лідерами за кількістю членів кредитних спілок на звітну дату були Львівська область (75,7 тис. осіб), Івано-Франківська область (60,2 тис. осіб), Київ та Київська область (52,8 тис. осіб), Закарпатська область (46,9 тис. осіб).

Лідерами за розмірами активів є кредитні спілки Києва та Київської області (395 млн грн), Херсонської області (226,1 млн грн), Харківської (216,6 млн грн), Львівської (190,7 млн грн).

За результатами 9 місяців 2017 року, як і раніше, більшість кредитних спілок (171 або 57,8%) об’єднує невелику кількість членів – до 1 тис. осіб. Більше ніж третина кредитних спілок (113 або 38,2%) об’єднує від 1 тис. до 10 тис. членів. Станом на 30 вересня 2017 року кількість членів кредитних спілок дорівнювала 576,3 тис. осіб, що на 102 тис. осіб (15%) менше ніж на відповідну дату 2016 року.

Також відбулося зменшення і в структурі членів кредитних спілок. Зокрема, зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори (з 153,2 тис. осіб до 141 тис. осіб), та членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори (з 24,6 тис. осіб до 22 тис. осіб). Крім того, відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їхніми членами (з 500,5 тис. осіб до 413,3 тис. осіб).

У поточному році система кредитних спілок демонструє зменшення активів та капіталу. Так, станом на 30 вересня 2017 року загальний обсяг активів кредитних спілок складав 2164,6 млн грн, зменшившись на 28,5 млн грн або на 1,3% порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 30 вересня минулого року цей показник дорівнював 2193,1 млн грн). Загальний обсяг капіталу КС, станом на 30 вересня 2017 року складав 1099,5 млн грн, зменшившись порівняно з аналогічною датою минулого року на 102,6 млн грн або на 8,5%.

Обсяг кредитного портфеля кредитних спілок перевищував обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у два рази. Так, станом на 30 вересня цього року кредити, надані членам кредитних спілок, дорівнювали 1912,3 млн грн та, порівняно з відповідним періодом 2016 року, збільшилися на 3,3% (60,4 млн грн). Середній розмір одного кредиту на одного члена кредитної спілки, який має кредит, становив 13,6 тис. грн (станом на 30 вересня 2016 року – 12,1 тис. грн).

У свою чергу на депозитних рахунках членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 904,3 млн грн, що на 7,7% (54,6 млн грн) перевищило показник аналогічного періоду минулого року. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 41,1 тис. грн (станом на 30 вересня 2016 року – 34,1 тис. грн).

На звітну дату загальна сума заборгованості КС становила 363,4 млн грн, що на 26,5 млн грн (6,8%) менше ніж у відповідному періоді 2016 року. У структурі заборгованості з прострочених і неповернених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становила 62,5% (227,3 млн грн). Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок, станом на 30 вересня 2017 року, складав 19%, що на 2,1% менше ніж станом на 30 вересня минулого року.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжують займати споживчі кредити із часткою 55,5% (1064,6 млн грн). У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту становили 3,4% (35,8 млн грн), на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки – 4,8% (51,2 млн грн) та на інші потреби – 91,8% (977,7 млн грн). Друге місце посіли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 21,2% (405,5 млн грн). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів (3,5% або 67,5 млн грн), як і в попередні періоди, має кредитування ведення фермерських господарств.

Найбільш ризиковими є: кредити на придбання автотранспорту (станом на 30 вересня 2017 року середній кредит становив 36,5 тис. грн) – простроченість понад три місяці мали 39,6% кредитів (на суму 14,2 млн грн); комерційні кредити (середній кредит становить 38,1 тис. грн) – простроченість понад три місяці мали 23,8% (33,6 млн грн) кредитів.

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані членам кредитних спілок, досить широкий. Найбільша кількість кредитних спілок (106 або 35,8%) надають кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних. Більше половини кредитних спілок (54%) надають своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити та депозити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців. Станом на 30 вересня 2017 року у кредитному портфелі найбільшу частку (49,8% або 951,4 млн грн) становили кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Також значну частку (48,2%) мали кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у загальному кредитному портфелі становила 2%.

У структурі депозитного портфеля КС найбільшу частку мали довгострокові внески (вклади) (понад 12 місяців) – 69,5% (628,3 млн грн), у тому числі внески понад 12 місяців з погашенням у поточному році становили 242,9 млн грн (26,9%). Значну частку (25,8% або 233 млн грн) також складали середньострокові внески (вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески до запитання та внески (вклади) на депозитні рахунки на строк до 3 місяців становили 1,6% та 3,1% відповідно.

Додати коментар
Поділитися: 
Матеріали на цю тему:
27.06.2017

В Україні існує багато способів оцінки платоспроможності громадян, які хочуть взяти кредит у фінансовій установі. І це не завжди довідка про доходи.

27.06.2017

В зв’язку з тим, що фінансовим установам сьогодні дуже важко стягувати борги з проблемних позичальників, які відмовляються платити за кредитами, в Україні знову масово відроджується таке явище, як колектори.

21.07.2017

Українські фінансові компанії знову перевірять через те, що багато хто з них подавав документи на ліцензію у Нацфінпослуг ще до вступу в силу 10 червня 2017 року нових вимог