Оприлюднені критерії ризику фінансових установ

16.02.2018

Ризик фінансових установ визначатимуть за чотирма критеріями. Це передбачено проектом Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», оприлюдненим Нацкомфінпослуг.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, ним встановлюються критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, та врегульовується періодичність здійснення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).

Критеріями, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, є:

– види та/або обсяги фінансових послуг, що надаються суб’єктами господарювання;

– строк провадження суб’єктом господарювання діяльності у сфері ринків фінансових послуг;

– дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг;

– кількість звернень щодо неналежного виконання суб’єктом господарювання своїх зобов’язань, які надходять до Нацкомфінпослуг від споживачів фінансових послуг.

Періодом оцінки відповідності критеріям суб’єкта господарювання визначається період протягом останніх 12 календарних місяців, що передують включенню його до плану заходів зі здійснення державного нагляду. Систематичним є порушення два та більше разів вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідно до встановлених регуляторним актом критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (за наявності) упродовж останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та упродовж останніх десяти років для суб’єктів, які віднесені до незначного ступеня ризику, не виявлено порушень вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду щодо суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.

Якщо за результатами позапланових перевірок виявлено порушення ним вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання може бути проведений у наступному плановому періоді.

Додати коментар
Поділитися: 
Матеріали на цю тему:
12.02.2018

За результатами обговорення проекту Постанови Кабміну про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінпослуг ОФУ підготувало та надало до Нацкомфінпослуг свої пропозиції

26.03.2018

Нацкомфінпослуг розробила нормативний акт, спрямований на відновлення її повноважень щодо здійснення планових заходів держнагляду

11.09.2017

У ході семінару буде обгворено поточну ситуацію на фінансовому ринку, а також нові правила роботи на ньому.