Про розбіжності у законопроекті про фіномбудсмена

01.03.2018

На початку тижня на офіційному сайті Верховної Ради було оприлюднено текст проекту закону про установу фінансового омбудсмена (№ 8055), який був зареєстрований у парламенті 22 лютого цього року.

Об’єднання фінансових установ уважно стежило за підготовкою концепції по створенню установи фінансового омбудсмена в Україні, приймало участь у обговореннях та робочих групах з цього приводу, висловлювало свої зауваження та пропозиції. Однак, ознайомившись з документом, який зрештою був зареєстрований у Верховній Раді, ОФУ виявило ряд суперечливих та незрозумілих моментів. Коментує генеральний директор ОФУ Вікторія Волковська:

По-перше, незрозуміло на кого розповсюджується сфера дії закону. Проектом не передбачені особливості фінансових установ, які внесені до Державного реєстру і мають відповідні ліцензії, але не працюють з фізичними особами (наприклад, факторингові компанії), не мають активів (пенсійні фонди), мають певні особливості роботи (ринок цінних паперів). Не враховано також особливості управителів ФФБ, спори по яких виникають не часто, але апріорі перевищують 100 неоподаткованих мінімумів й, відповідно, можуть розглядатися виключно в судах. Хоча управителі ФФБ також є фінансовими компаніями, внесені до реєстру і мають ліцензію. Виникає питання: вони також мають платити внесок на утримання фіномбудсмена?

По-друге, ст. 14 зареєстрованого законопроекту передбачено, що несплата надавачем фінансових послуг більше ніж двох періодичних внесків протягом трьох місяців є підставою для застосування заходів впливу органом, що здійснює регулювання відповідних ринків фінансових послуг, в тому числі для призупинення дії відповідної ліцензії надавача фінансових послуг.

Хоча, відповідно до закону про фінансові послуги, Нацкомфінпослуг немає таких повноважень, а відповідно до закону про ліцензування видів господарської діяльності, відсутній захід впливу у вигляді призупинення дії ліцензії, а анулювання ліцензії відбувається за наявності підстав визначених цим Законом.

По-третє, в частині першій ст. 32 законопроекту йдеться про примусове виконання рішення установи фінансового омбудсмена, але не зазначено, що тільки суд має право винести ухвалу про видачу виконавчого листа.

Проте, не ці питання є головними в проекті закону про фіномбудсмена. Їх можна виправити під час доопрацювання проекту між першим та другим читанням. Головне інше: в проекті закладені два непоєднувані між собою механізми: досудове врегулювання спорів (медіація) і виконання судових функцій (обов’язкове виконання рішень, ухвалених фіномбудсменом або уповноваженими особами фіномбудсмена по суті спору).

Зокрема, в документі зазначено, що, якщо сторони не домовились один з одним, то омбудсмен не направляє їх в суд, а бере на себе судейські функції і приймає рішення по суті спору, більш того, обов’язкові для виконання.

Це є доволі дивним, особливо враховуючи те, що статтями 124, 125 та 127 Конституції України передбачено, що розгляд спорів та прийняття рішень по суті спору є виключною компетенцією судів.

На думку ОФУ, фіномбудсмен має взяти на себе функцію виключно досудового врегулювання спорів (до речі, саме це зазначено у Директиві 2013/11/ЄС). А в разі неможливості врегулювати спірні питання та примирити сторони направити їх до суду.

А для того, щоб дійсно розвантажити суди (як цього бажають автори законопроекту й про що йде мова у пояснювальній записці до законопроекту), було б правильно прямо в законі передбачити, що суди беруть до розгляду справи за наявності повідомлення від фінансового омбудсмена про те, що спір вже розглядався, але сторони не дійшли до його мирного досудового врегулювання.

І на завершення не можу не звернути увагу на дивну пояснювальну записку до проекту закону. У ній стверджується, що «механізм (фінансового омбудсмена) вже функціонує в 24 з 28 країн ЄС та в багатьох інших країнах світу». Проте не написано, що на відміну від запропонованого Україні варіанту, у більшості європейських країн такі установи мають назви «установи примирення» і виконують виключно функцію досудового врегулювання (!) спорів.

Також, незрозумілим є наведене у пояснювальній записці ствердження: «Проект закону погоджено з Національним банком України, Національної комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Незалежною асоціацією банків України, Українською федерацією убезпечення, Асоціацією «Об'єднання фінансових установ», Асоціацією «Всеукраїнська асоціація фінансових компаній», Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок».

Наголошую, проект закону був зареєстрований у Верховній Раді лише в кінці минулого тижня. Так, концептуальні положення законопроекту дійсно проговорювались під час робочих зустрічей та нарад. Проте, погодження законопроекту не було і не могло бути. Більше того, саме переліченими регуляторами та більшістю з зазначених об’єднань було висловлено чимало застережень до запропонованої концепції проекту.

Щодо «Прогнозу наслідків», наведеного у пояснювальній записці, то також хочу відзначити, що незрозуміло яким чином впровадження інституту фінансового омбудсмена «відновить довіру споживачів до фінансового ринку» та «збільшить обсяги кредитування й створить підґрунтя для економічного зростання». Принаймі, зареєстрований у Раді законопроект відповіді на ці питання поки що не дає.

Основні положення проекту Закону «Про установу фінансового омбудсмена»

Проект Закону «Про установу фінансового омбудсмена»

Пояснювальна записка до проекту

ЛИСТ Асоціації «Об’єднання фінансових установ» до комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності

Практичний досвід імплементації окремими країнами ЄС Директиви 2013/11/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 21.05.2013 року відносно альтернативного вирішення спорів у сфері споживання

Додати коментар
Поділитися: 
Матеріали на цю тему:
27.03.2018

Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління ВР

18.05.2018

Представники ОФУ взяли участь у круглому столі «Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні: стан та перспективи законодавчого удосконалення»

27.02.2018

Колонка генерального директора ОФУ Виктории Волковской на информационном ресурсе Лига.Финансы