Пропозиції ОФУ стосовно заходів впливу за порушення законодавства про фінпослуги

08.05.2018

Об’єднання фінансових установ надало пропозиції до проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги», який було оприлюднено 19 квітня 2018 року на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Пропозиції ОФУ наступні:

Змінами, які вносяться до пункту 1.1 розділу І Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року № 2319, пропонується визначити, що норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, що виникають відповідно до Законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

В якості обґрунтування необхідності прийняття таких змін в пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначено, що Положенням № 2319 встановлений інший механізм прийняття рішень Нацкомфінпослуг при здійсненні провадження у справах про порушення законодавства ніж той, що визначений вищезгаданими Законами. Крім того, Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності» не передбачено застосування до суб’єктів господарювання санкцій у вигляді тимчасового зупинення ліцензії.

Водночас, чинне Положення № 2319 містить ряд норм щодо тимчасового зупинення або анулювання ліцензії, виключення або внесення змін до яких не передбачено проектом розпорядження. Ці норми не узгоджуються зі змінами, які вносяться до пункту 1.1 вказаного нормативно-правового акту щодо непоширення його дії на правовідносин, що виникають відповідно до Законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

З метою уточнення змісту нових вимог регулювання, які запроваджуються розпорядженням, ОФУ пропонує абзац другий пункту 1.1 Положення № 2319 викласти у такій редакції:

«Це Положення визначає порядок провадження у справах про порушення, виявлені Нацкомфінпослуг за результатами здійснення пруденційного нагляду на ринку фінансових послуг, механізм прийняття рішень Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу за такі порушення та порядок їх оскаржень.

Норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, які регулюються Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і пов’язані із: складанням за актів за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю); актів, що є підставами для анулювання ліцензій; виданням Нацкомфінпослуг розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов (крім повідомлення особи про розгляд такого розпорядження на засіданні Нацкомфінпослуг); прийняття регулятором рішень про анулювання ліцензій».

ОФУ також вважає, що представник фінансової установи повинен мати можливість бути присутнім на під час розгляду Нацкомфінпослуг питання про застосування до фінансової установи заходу впливу у вигляді розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також право надати свої пояснення чи повідомити іншу інформацію, яка має важливе значення для прийняття рішення Комісією.

Наприклад, у такому розпорядженні обов’язково зазначаються терміни усунення порушення. Однак, може статися так, що працівник Нацкомфінпослуг, який готував проект розпорядження, не врахував той факт, що для усунення певного порушення фінансовій установі потрібно провести загальні збори учасників. Через такі об’єктивні причини фінансова установа може не встигнути усунути порушенні у термін, що визначений у підготовленому проекті розпорядження. У свою чергу, невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензії.

Для уникнення таких ситуацій ОФУ пропонує доповнити Положення № 2319 новим розділом, який передбачає, що у разі виявлення за результатами здійснення заходів державного нагляду порушень вимог ліцензійних умов, Нацкомфінпослуг не пізніше двох робочих днів, що передують дню розгляду питання про застосування до особи заходу впливу у вигляді розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов, повідомляє особу, яка вчинила порушення, про дату та час розгляду цього питання. Повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній картці юридичної особи.

Крім того, керівник або уповноважений представник особи, яка вчинила порушення вимог ліцензійних умов, має право бути присутнім під час розгляду Нацкомфінпослуг питання про застосування до особи заходу впливу у вигляді розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов, а також надавати пояснення чи інформацію, які стосуються прийняття такого розпорядження.

Додати коментар
Поділитися: 
Матеріали на цю тему:
18.08.2017

ОФУ звертає увагу, що незабаром наберуть чинності вимоги Ліцензійних умов, згідно з якими приміщення фінкомпаній повинні бути доступними для осіб з інвалідністю.

30.11.2017

Нацкомфінпослуг повідомила про оприлюднення в мережі Інтернет проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо врегулювання особливостей анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг»

01.02.2018

Кількість анульованих ліцензій у 2017 році склала 339, рішень про відмову у видачі ліцензії – 925