За роботу без ліцензії фінансові компанії будуть штрафувати

14.06.2017

З 10 червня 2017 року надавати фінансові послуги в Україні можуть тільки фінансові компанії, які отримали відповідну ліцензію. Про це інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ліцензію компанії мали отримати згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів №913 від 7 грудня 2016 року. Згідно з цими умовами, ліцензія  необхідна для провадження діяльності з надання фінансових послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, факторингу.

Як зазначив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, для отримання відповідної ліцензії фінансовим компаніям був наданий перехідний період терміном шість місяців. Однак, на сьогоднішній день є значна кількість компаній, які не виконали вимогу про її отримання.

У зв’язку з цим, Нацкомфінпослуг попереджає, що у випадку провадження діяльності з надання фінансових послуг без отримання ліцензії вона буде застосовуватиме штрафні санкції, передбачені Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у розмірі від 1000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та накладатиме на посадових осіб компанії штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щоб уникнути таких покарань регулятор рекомендує фінансовим компанія якомога швидше подати заяву до органу ліцензування про отримання ліцензії, складену згідно з Додатком 1 до Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою ст. 10 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності».

При поданні документів до заяви про отримання ліцензій здобувачем ліцензії додаються такі документи:

  • фінансова звітність, визначена Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором, інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;
  • анкета керівника або головного бухгалтера фінансової установи (подається ними окремо; додаток 2 до Ліцензійних умов);
  • опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (Додаток 3 до Ліцензійних умов);
  • документ, передбачений п. 2 ч. 3 ст. 11 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
  • внутрішні правила надання фінансових послуг;
  • примірні договори про надання фінансових послуг.

Нацкомфінпослуг просить здобувачів ліцензії звернути увагу, що заяву та документи, що додаються до заяви, необхідно подавати в оригіналі, крім документа, передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 11 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності».

З відповідним інформаційним повідомленням Нацкомфінпослуг можна ознайомитись на сайті регулятора.

Додати коментар
Поділитися: 
Матеріали на цю тему:
02.04.2018

Блог генерального директора Объединения финансовых учреждений Виктории Волковской на сайте investgazeta.ua.

18.09.2017

8 вересня набрала чинності Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

15.02.2018

Колонка президента Объединение финансовых учреждений Дмитрия Кравченко ИА "Лига. Финансы"