Згідно з чинним законодавством, в Україні створено змішану систему виконання судових рішень, в яку входить інститут приватних виконавців. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їхніх офісів розміщуються у всіх судах та органах державної виконавчої служби, розташованих у межах відповідного виконавчого округу.

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус.

Завданням приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.

Приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії.

Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Єдиний реєстр – загальний портал, сукупність відомостей про приватних виконавців України, які отримали в установленому законодавством порядку посвідчення, та інформації про їх діяльність, яку Міністерство юстиції отримує у процесі реалізації своїх повноважень, як державного органу, що виконує завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

У Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про: прізвище, ім’я та по батькові приватного виконавця; дату рішення Кваліфікаційної комісії про надання права на здійснення діяльності приватного виконавця; номер посвідчення; виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність; офіс приватного виконавця; реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму; зупинення діяльності приватного виконавця; дату та номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення; дату та номер рішення Дисциплінарної комісії про припинення діяльності; прізвище, ім’я та по батькові помічників приватного виконавця.

Відповідно до ст. 23 Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», доступ до інформації Єдиного реєстру приватних виконавців України є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів.

До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов’язаний організувати офіс у межах виконавчого округу. Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови для здійснення діяльності приватного виконавця, прийому відвідувачів, зберігання, у тому числі у сейфі, документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення.

Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням суми стягнення та місця виконання рішення, визначеного Законом «Про виконавче провадження».

Приватний виконавець повинен здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.

Як вибрати приватного виконавця?

  • Проаналізуйте виконавчий документ на предмет підвідомчості справи приватному виконавцю (виключається державний елемент, діти, виселення, тощо);
  • Потрібно визначити виконавчий округ приватного виконавця, якими є області України та місто Київ. За законом приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за (1) місцем проживання, (2) перебування боржника – фізичної особи, за (3) місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за (4) місцезнаходженням майна боржника.

Місце знаходження або перебування боржника як фізичної так і юридичної особи мають бути зазначені у виконавчому документі.

Але бувають випадки зміни боржником свого місцезнаходження. Якщо стягувачу відома нова адреса боржника і вона відрізняється від вказаної у виконавчому документі і стягувач бажає відкрити виконавче провадження саме в цьому місці він повинен надати приватному виконавцю підтверджуючі документи.

Іншим варіантом є місцезнаходження майна боржника, яким може бути, як нерухоме, так і рухоме майно. При цьому майном Цивільний кодекс визначає також гроші і майнові права. Факт наявності такого майна в окрузі приватного виконавця має бути підтверджений документально, наприклад витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, довідкою банку тощо, які долучаються до заяви про відкриття виконавчого провадження;

  • Визначившись із округом, можна перейти до вибору необхідного вам приватного виконавця за допомогою Єдиного державного реєстру приватних виконавців;
  • Перш за все необхідно уважно проаналізувати відомості які містяться в Реєстрі: стан ПВ має бути «діє», адже відомості про зупинених та припинених виконавців не видаляються.

Дата внесення до Реєстру – це дата фактичного початку діяльності приватного виконавця, яка дає інформацію про його стаж та досвід. Протягом першого року діяльності приватного виконавця він не може приймати на виконання рішення на суму більше 20 млн грн;

  • Обов’язковою є наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності. Ці відомості містяться в Єдиному реєстрі приватних виконавців але щоб їх подивитись необхідно сформувати витяг;
  • Команда приватного виконавця зазвичай складається з нього самого та його помічників. Відомості про зареєстрованих помічників можна побачити в Єдиному реєстрі приватних виконавців. Також декілька приватних виконавців можуть працювати в одному офісі та об’єднувати зусилля по веденню організаційної роботи.
  • З відкритих джерел не можливо встановити інформацію про кількість виконавчих проваджень, що перебувають у приватного виконавця на виконанні, але можна зайти на сайт Судова влада та побачити перелік судових справ в яких він приймає участь. Аналіз судових рішень по таким справам та категорія справ (скарги, позови) може опосередковано надати певне уявлення про стиль та успіх роботи приватного виконавця;
  • Принцип оплати роботи державних та приватних виконавців різний. В першому випадку заробітна плата сплачується з бюджету, в другому випадку ситуація інакша. Згідно з законом, приватні робітники отримують за рахунок боржника основну винагороду 10% від суми стягнень – офіційний дохід. У випадку виконання рішення немайнового характеру фіксована сума основної винагороди приватного виконавця складає: 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб з боржника фізичної особи та 8 з боржника юридичної особи;
  • Приватні виконавці можуть укладати договір зі стягувачем про додаткову винагороду, в якому розмір винагороди та правила виплат будуть відразу прописані. Однак цей документ можна не укладати. Тоді додаткові платежі будуть відсутні. З усього прибутку виконавці мають сплачувати податки.