Асоціація фінансових інституцій не згодна із запропонованим Нацбанком проєктом Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінпослуг законодавства про захист прав споживачів фінпослуг.

АФІ вже надіслала до НБУ свої пропозиції щодо змін до запропонованого ним проєкту Положення.

Генеральний директор АФІ Владислав Блідченко вважає, що у запропонованій редакції Положення може призвести до порушення цілої низки принципів, якими має керуватися Нацбанк при здійсненні нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг, що встановлені діючим законодавством. Це стосується, зокрема, законності, співмірності (пропорційності) регуляторних вимог та наглядових дій, обмеження надмірного регуляторного втручання, відкритості та прозорості процесу нагляду тощо.

Надані Асоціацією концептуальні зауваження стосуються перевищення можливостей НБУ у державному регулюванні діяльності небанківських фінансових установ. Зокрема:

– Частиною третьою статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначені напрями державного регулювання діяльності учасників ринку фінпослуг, і здійснення захисту прав споживачів за іншими напрямами можливе лише у випадку їх додаткового визначення іншими законами та не може здійснюватися нормативно-правовими актами НБУ, як передбачає вищезазначений проєкт.

– Неможливість застосування показника «ризиковості діяльності» щодо порушення прав споживачів, оскільки це економічний показник, який демонструє ризики інтересам вкладників та/або інших кредиторів об’єкта перевірки.

– Відсутність повноважень щодо застосування штрафних санкцій передбачених статтею 411 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у зв’язку із неузгодженістю норм Закону.

«Загалом АФІ та учасники Асоціації розуміють важливість питання захисту прав споживачів фінансових послуг та підтримують ініціативи Регулятора у цьому напрямі державного регулювання, але вважають, що всі заходи щодо державного регулювання повинні здійснюватися НБУ виключно у відповідності до законодавчо визначених норм», – наголосив Владислав Блідченко.