Рада Асоціації фінансових інституцій на своєму черговому засіданні прийняла рішення щодо виключення з 1 листопада 2021 року 8 фінансових компаній із числа своїх учасників.

Таке рішення було прийняте через тривале порушення фінансовими компаніями своїх обов’язків, як членів Асоціації, а також внутрішніх положень АФІ.

Асоціація фінансових інституцій нагадує, що створена у 2016 році та наразі об’єднує понад 100 фінансових компаній. АФІ утворена як договірне об’єднання юридичних осіб та є добровільною, неприбутковою, недержавною, некомерційною організацією, яка створена з метою сприяння її учасникам в досягненні цілей, передбачених цим Статутом Асоціації.

Важливими обов’язками членів АФІ є неухильне дотримання чинного законодавства та внутрішніх документів Асоціації, не вчинення дій, які можуть нанести шкоду інтересам Асоціації та інших її учасників. Крім того, учасники АФІ беруть активну участь у реалізації мети та напрямів діяльності Асоціації.

У свою чергу, діяльність АФІ спрямована на всебічну підтримку та захист інтересів своїх членів та зосереджена, зокрема, на:

а) організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню ринку фінансових послуг;

б) внесення пропозицій до органів влади і управління з питань, що регулюють функціонування ринку фінансових послуг;

в) захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору учасників Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими об’єднаннями;

г) організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку фінансових послуг;

д) реалізація проектів, які сприяють становленню і розвитку ринку фінансових послуг;

е) організація постійної інформаційної підтримки учасників шляхом розробки та впровадження напрацьованих Асоціацією методичних рекомендацій, консультацій і порад;

ж) формування системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу своїх учасників;

з) реалізація заходів, направлених на підвищення рівня фінансової інклюзії населення, громадянських знань та навичок в області фінансів;

і) запровадження стандартів надання фінансових послуг, етичної поведінки учасників та дотримання прав споживачів.

Додати коментар