Голова Ради «Асоціації Фінансових Інституцій» Ігор Пашко

Небанківський фінансовий ринок, як і всі інші сегменти економіки, минулого року був під впливом загальної «коронакризи», карантинних обмежень та нестабільної економічної ситуації, а також отримав додатковий виклик у вигляді зміни державного регулятора – набрання чинності розподілу  повноважень Нацкомфінпослуг між Національний банком України та НКЦПФР.

Загалом фінансові компанії – учасники Асоціації фінансових інституцій, завдяки досвіду набутому у 2020 році, були готові до введення карантину 2021 року значно краще, ніж у попередньому, оскільки перевели свої процеси надання фінансових послуг і проведення верифікації та ідентифікації клієнтів у дистанційний формат ще  під час обмежень минулого року. Тому, незважаючи на зниження показників під час карантину, в подальшому показники діяльності фінансових компаній відновилися і навіть зросли у І півріччі 2021 року.

Показник обсягу надання кредитів фінансовими компаніями, зростання якого спостерігалося протягом останніх років по 50% в рік і більше, у І півріччі 2020 року (37,15 млрд. грн) знизився на 20% у порівнянні з ІІ півріччям 2019 року  (48,18 млрд. грн).  Вже у ІІ півріччі 2020 зріс на 40%, тобто надолужив втрачене та збільшився до 52,02 млрд. грн та продемонстрував зростання у І півріччя поточного року на 6% до 55,54 млрд. грн.

Якщо розглядати кількість укладених договорів споживчого кредитування за І півріччя 2021 року, то переважна кількість було   укладено з фізичними особами 95,2%, на строк до 31 дня – 68% та дистанційно (онлайн) – 84 %. 

Щодо обсягу коштів наданих фізичним особам фінансовими компаніями у І півріччі 2021 року, то він сягнув 31, 26 млрд. грн, що становить 56% від загального обсягу, і відповідно 44 % від загального обсягу коштів було видано на розвиток малого бізнесу, а саме юридичним особам та ФОПам (24, 28 млрд. грн).

Щоквартальний обсяг кредитів наданих ломбардами під заставу майна фактично є незмінним протягом 2020-2021 років (близько 4 мільярдів щоквартально виданих кредитів), при цьому середня сума виданого кредиту, за результатами звітності за І півріччя 2021 року становить – 1792 грн.

Щодо тенденцій надання фінансовими компаніями послуг факторингу, то для цього ринку фінансових послуг характерна значна волатильність, яка пов’язана з рівнем неповернення кредитів споживачами цих послуг, оскільки як і в попередні роки шляхом факторингу фінансові компанії позбавляються «проблемної» заборгованості у тому числі для передачі на колекторські компанії.

Саме тому, вартість договорів  факторингу збільшилась на 13% в І півріччі 2020, потім фактично повернуся до свого середньоквартального рівня, та продемонструвала зменшення на 30% протягом першого півріччя 2021.

Ринок небанківського фінансового лізингу демонстрував стабільне зростання, так щодо кількості укладених договорів, то цей показник збільшився на 14 % за результатами звітності за 2020 рік (2020/2019), та за І півріччя 2021 року вже перевищив загальний показник 2020 року на 1988 од, тобто на 10,42%, за вартістю укладених договорів 2020/2019 збільшився на 61,95%, та також І півріччя 2021 року перевищив загальний показник за 2020 рік на 2 455,1 млн грн, тобто на 5,46 %

Послуги фінансового лізингу традиційно переважно (98%)  здійснюються юридичними особами – лізингодавцями, і це не дивно, оскільки відповідно до чинного законодавства існує можливість надання цієї фінансової послуги двома видами «гравців» ринку: фінансовими компаніями, та юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, і до яких відповідно, встановлено значно «м’якше» регулювання, наприклад відсутність фінансових нормативів, можливість здійснення установою інших видів діяльності (не тільки надання фінансових послуг), звужена звітність регулятору. Така «сприятлива» регуляція призвела до того, що показники діяльності саме лідерів ринку небанківського факторингу юридичних осіб – лізингодавців зростали щорічно починаючи з 2017 року, як щодо кількості укладених договорів, так і щодо їх вартості.

Сюрпризом за результатами аналізу стану ринку у І півріччі 2021 року стало зростання обсягів надання фінансовими компаніями послуг гарантії. Так, обсяг наданих гарантій у ІІ кварталі 2021 року сягнув 4,6 млрд грн та втричі перевищив обсяг послуг гарантії, що надавався в середньому щокварталу 2020 року.

При цьому слід зазначити, що раніше подібний «сплеск» наданих гарантій спостерігався у 2017-2018 роках, два останні роки обсяги гарантій, які надаються фінансовими компаніями стабільно зменшувалися.

Таким чином, ринок фінансових послуг, що надаються фінансовими компаніями успішно протистояв всім викликами минулого року та успішно розвивався та збільшував обсяги наданих послуг.

Іншим викликом для учасників небанківського сектору став перехід до  Національного банку України функцій державного регулювання діяльності майже 2 тисяч небанківських фінансових установ: фінансових компаній (крім управителів ФФБ та ФОН), страховиків, кредитних спілок, ломбардів та юридичних осіб – лізингодавців.

Слід зазначати, що перехід регулювання до НБУ проходив достатньо м’яко.

 На першому етапі залишились чинними практично всі нормативно-правові акти попереднього Регулятора (Нацкомфінпослуг). Представникам ринку потрібно було лише пристосуватися до нового шляху подачі звітності, оскільки показники залишилися попередні, разом із цим представлення інформації та комунікація з Регулятором відбувалася новим та незвичним для установ шляхом – через портал НБУ. До того ж  працівники учасників ринку мали вивчити нові вимоги та навчитися працювати з новою системою обміну інформацією.

Також нововведенням Нацбанку стали вимоги щодо організації фінансового моніторингу в небанківських установах,  розроблені згідно до нового Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

 У зв’язку із цим потрібно було змінити підходи в внутрішніх процесах та доопрацьовувати ІТ програми, через які надаються фінансові послуги споживачам.

Згодом, небанківським фінансовим установам довелося ознайомлюватися із цілою низкою нових проєктів нормативних актів, що інтенсивно, розроблялись Нацбанком, та приводити свою діяльність у відповідність із новими вимогами. Так за період з 01.07.2020 по 31.06.2021 Національним банком було оприлюднено для обговорення 15 проектів нормативно -правових актів, 9 із яких були введені у дію.

При цьому основним напрямком в нових нормативно-правових актів була уніфікація підходів щодо регулювання банківського та небанківського ринків. У цьому питанні  наявна дуже тонка грань між позитивом та негативом.  Уніфікація регулювання фінансового сектору є, безумовно позитивом, вона дозволяє регулятору створити єдиний регуляторний простір. Разом із цим, необхідно враховувати  досить суттєві відмінності банків та фінансових установ с точки зору формування ресурсної бази, сегменту ринка кредитування, ризиків, розмірів компаній та середнього розміру кредиту.

Насьогодні більшість  нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг замінено відповідними положеннями  НБУ. Але фінансовим компаніям не слід заспокоюватися – попереду нові законодавчі зміни.

Це в першу чергу проекти Законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування», «Про кредитні спілки», які вже прийнято парламентом у першому читанні, та які без сумніву, призведуть до нових змін та нових підходів в регулюванні діяльності ринку. Але це тема для окремої розмови.

На разі можемо зробити висновок, що період з 01.07.2020 по 01.07.2021 для фінансових компаній був досить вдалим, і установи гідно витримали всі виклики останнього року, але подальші перспективи розвитку ринку будуть залежати від кінцевої редакції тріумвірату законів для небанківського фінансового ринку.

Додати коментар