Затверджено наказом Мінфіна від 04.06.2021 р. № 322 (зареєстрований в Мін’юсті 06.08.2021 р. за № 1035/36657) Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також  Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету.

Порядком створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу визначаються загальні засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи “е-кабінет системи фінансового моніторингу” (далі – е-кабінет) як складової єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, процедури створення особистого кабінету суб’єкта, ідентифікації користувачів для доступу до нього, електронної взаємодії суб’єктів та Держфінмоніторингу з надання/отримання документів, інформації, передбачених Законом.

Система е-кабінет доступна за адресою cabinet.fiu.gov.ua. Вона включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).

Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України визначає механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону № 361 обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.

Подання суб’єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.

Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.

Цей наказ набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Більше інформації за посиланням