Лариса Клюс,
керівник проектів та програм з діяльності ринків фінансових послуг АФІ

З набуттям 1 липня 2020 року чинності (в повному обсязі) Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» більше відомим, як «Закон про спліт», Національний банк набув повноважень щодо регулювання значної кількості небанківських фінансових установ, а також отримав мандат на захист прав споживачів фінансових послуг, які надаються цими учасниками ринку.

Отож, півроку під регулюванням Нацбанку. Які можна зробити висновки щодо захисту прав споживачів послуг із мікрокредитування?

За другу половину 2020 року НБУ було розглянуто, загалом, 33 183 звернень громадян на діяльність усіх піднаглядних Нацбанку фінустанов: банків, страхових компаній, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів, юридичних осіб – лізингодавців. Із них на послуги до НБУ мікрокредитування надійшло 10 762 звернень, що становить 32% від їх загальної кількості.

При цьому до Нацкомфінпослуг за перше півріччя 2020 року надійшло 12 825 звернень, з яких 10 522 звернення стосувалися діяльності мікрокредитних небанківських установ.

Тобто, можна зробити висновок, що кількість скарг на діяльність компаній з мікрокредитування, що надійшла до регулятора, залишилась стабільною.

Разом із цим слід зазначити, що середня кількість скарг, отримуваних Національним банком на фінансові компанії протягом кварталу, становить лише 0,19% (5 381 одиниць) від середньої кількості укладених цими компаніями договорів з фізичними особами.

Щодо виявлених порушень НБУ за результатами розгляду скарг громадян, то за даними, оприлюдненими сайті Національного банку, у ІІІ кварталі порушення вбачались у 55% звернень щодо послуг кредитування, а в ІV кварталі 2020 року – у 60%.

Під час аналізу розгляду звернень НБУ звернув окрему увагу на включення небанківськими фінансовими установами – кредиторами до договорів умов, які не відповідають вимогам чинного законодавства (наприклад несправедлива компенсація), та нарахування процентів за користування кредитом понад встановлений договором строк.

Також у грудні минулого року Нацбанк відмітив зростання кількості звернень щодо незаконного використання персональних даних, а саме: на здійснення телефонних дзвінків щодо повернення кредитів, наданих третім особам.

Разом із цим новим регулятором було розроблено та затверджено нормативні правові акти, які можуть бути застосовані при захисті прав споживачів:

Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг (постанова № 169 від 28 грудня 2020 року);

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (постанова Правління НБУ від 1 лютого 2021 року №12);

Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит» (постанова Правління НБУ від 11 лютого 2021 року №16).

Найближчим часом також очікується затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також винесено для громадського обговорення проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг».

Таким чином, в найближчому майбутньому слід очікувати активізацію роботи Національного банку із захисту прав споживачів у вигляді застосування заходів впливу до фінансових компаній. І, з урахування значної кількості порушень, що вбачає регулятор за результатами розгляду скарг споживачів, кількість цих заходів, вірогідно, буде значною.