Національний банк України постановою Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану” (далі – Постанова № 60), винятково для покупців облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації. Його застосування передбачено до  громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, а також громадян інших країн, крім громадян російської федерації та республіки білорусь.  

Перед відкриттям рахунку для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” банки можуть використовувати нову спрощену модель ідентифікації та верифікації фізичної особи:

  • отримати копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку;
  • підписати КЕП отримані копії документів;
  • здійснити відеозв’язок з клієнтом, отримати згоду клієнта на відеозв’язок та фотофіксацію, зробити під час відеозв’язку фото особи та фото особи з ідентифікаційним документом та зберігати запис відеозв’язку.

Усі інші заходи у сфері фінансового моніторингу здійснюються банками під час обслуговування клієнта, але до проведення фінансової операції з відшкодування номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Також підвищено ліміт для спрощених моделей верифікації з 40 тисяч гривень до 400 тисяч гривень на місяць.

Всі інші умови для спрощених моделей ідентифікації та верифікації залишилися без змін.

Також, згідно з вимогами Постанови № 60, банки і СПФМ – небанківські фінансові установи, якщо не має можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта), можуть не вживати заходів щодо актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13‒16 додатка 1 до Положення № 65 та пунктах 13‒16 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107), а у випадку якщо не має перешкод для актуалізації даних про клієнтів, здійснюють таку актуалізацію з використанням дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей, передбачених Положенням № 65 та Положенням № 107.

Всі СПФМ, піднаглядні НБУ, під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин мають право прийняти від фізичної особи ідентифікаційний документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, та якщо у фізичної особи немає іншого документа, що посвідчує особу.

Національний банк зупинив на період дії воєнного стану проведення планових та позапланових виїзних перевірок, які передбачені Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90.

Разом із цим, Національний банк на період дії воєнного стану здійснюватиме безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням особливостей встановлених Постанови № 60.

Постанова № 60 набирає чинності з 24 березня 2022 року та діє на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.