З 14 липня поточного року вступили в силу положення Закону України №1349-IX від 19 березня 2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» та розпочався зворотній відлік часу до повноцінного державного регулювання колекторської діяльності.

Про це повідомляє Асоціація фінансових інституцій.

Так, відповідно до вимог зазначеного Закону,  юридичні особи, які до цього часу мали можливість на власний розсуд здійснювати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості в інтересах кредиторів, зобов’язані до 14 серпня поточного року  подати до НБУ відомості для включення їх до реєстру колекторських компаній, звичайно, якщо такі компанії і надалі мають намір здійснювати колекторську діяльність.

У свою чергу, як зауважує АФІ, всі кредитори зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону протягом трьох місяців з дня введення його в дію – тобто до 14 жовтня поточного року.

З 14 липня набула чинності також ціла низка нормативних актів Національного банку, направлених на врегулювання питань створення реєстру колекторських компаній, порядку їх реєстрації та умов діяльності, визначення додаткових вимог до кредитодавців та кредиторів тощо. Необхідно окремо відмітити, що ці нормативні документи Регулятор прийняв без дотримання процедури оприлюднення з метою громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, а також їх об’єднань. 

При цьому, з окремих питань Регулятор визначив значно скромніші терміни для приведення фінансовими компаніями своєї діяльності у відповідність до нових умов. Наприклад, Постановою Правління НБУ від 09.07.2021  № 79 «Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості» банк та фінансова компанія зобов’язані протягом десяти робочих днів із дня набрання чинності цією постановою (до 28.07.21) на власних веб-сайтах, у програмних застосунках (мобільних додатках), що використовуються ними для надання послуг, а також у місцях надання цих послуг, розмістити, зокрема, наступну інформацію:

– порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

– порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

– умови, за яких розпочинається діяльність із врегулювання простроченої заборгованості;

– порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості тощо.

Водночас, певні положення нормативних актів НБУ вбачаються неоднозначними та доволі дискусійними, наприклад, вимога щодо подання до НБУ відомостей про укладення з колекторською компанією договору врегулювання заборгованості протягом п’яти робочих днів із дня укладення відповідного  договору. При цьому, Регулятор у нормативному акті не надає  відповіді на питання у який термін та щодо яких договорів з врегулювання заборгованості, укладених з колекторською компанією, кредитодавець зобов’язаний повідомити  Регулятора?  Так само, як відсутня відповідь на питання чи потрібно повідомляти НБУ про договори щодо врегулювання заборгованості, укладені до набрання чинності відповідних вимог законодавства про споживче кредитування з юридичними особами, які поки що не включені до реєстру колекторських компаній?

З цього приводу можна стверджувати, що у разі дотримання встановленої законодавством процедури громадського обговорення ці та інші питання неодмінно піднімалися б учасниками ринку, що, безперечно, дозволило б внести до відповідного акту уточнення та уникнути прогалин в державному регулюванні.

Водночас, необхідно зазначити, що Національний банк листом від 28.07.21 №14-0005/68685 надав роз’яснення, згідно з яким «подання (надсилання) повідомлення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до Національного банку на виконання розділів ІІ, ІІІ Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженого постановою Правління Національного банку від 09 липня 2021 року № 79 (далі – Положення), здійснюється після включення залученої до врегулювання простроченої заборгованості юридичної особи до реєстру колекторських компаній».

Крім того, регулятор пояснив, що «Кредитодавець, новий кредитор не зобов’язаний подавати Національному банку відомості, передбачені в пункті 24 розділу ІV Положення, про юридичну особу, яка на день введення в дію Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості” здійснює діяльність з врегулювання простроченої заборгованості за договором з кредитодавцем, новим кредитором в його інтересах і має намір набути статус колекторської компанії в установленому законодавством України порядку або пакет документів з метою набуття такого статусу знаходиться в Національному банку на розгляді».

З повним текстом листа Національного банку України можна ознайомитись тут.