Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України (далі – Управління ЗПС НБУ) листом від 08.09.2021 № 14-0005/83286, який надійшов до Асоціації фінансових інституцій, повідомив про внесення до реєстру колекторських компаній ТОВ “КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ” (ЄДРПОУ 43227197), ТОВ “ІНФІДІС” (ЄДРПОУ 41476560), ТОВ “ФІНТЕХ-КОЛЕКТ” (ЄДРПОУ 44364802), ТОВ “СВС” (ЄДРПОУ 44303859), ТОВ “УКРКОЛЕКТ” (ЄДРПОУ 41501722).

Також Управління ЗПС НБУ звернуло увагу на необхідність належного виконання вимог статей 23, 27 Закону України “Про споживче кредитування” керівник кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії або особа, яка виконує обов’язки керівника, зобов’язані визначити уповноважених осіб1 та забезпечити подання до Національного банку відомостей відповідно до вимог Положення.

Управління звертає увагу, що кваліфікований сертифікат відкритого ключа уповноваженої особи, яка подає відомості до Національного банку та 1 Надсилання до Національного банку окремо відомостей про уповноважену особу, крім тих, що зазначаються під час подання запиту до Національного банку на виконання вимог розділів ІІ, ІІІ Положення, не вимагається. 2 підтверджує їх автентичність і цілісність за допомогою кваліфікованого електронного підпису, повинен містити ідентифікаційні дані кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, представником якого (якої) є ця уповноважена особа (повне або офіційне скорочене найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України).

Подання повідомлення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до Національного банку на виконання вимог розділів ІІ, ІІІ Положення здійснюється за допомогою Форми для подання повідомлення про залучення колекторської компанії та інших осіб , яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Реєстрація колекторських компаній”. За допомогою цієї форми:

1) кредитодавець, новий кредитор подають до Національного банку відомості про укладення з колекторською компанією договору, спрямованого на врегулювання простроченої заборгованості(далі – договір врегулювання заборгованості), внесення змін, закінчення строку дії або дострокове припинення (розірвання) договору, укладеного з колекторською компанією;

2) колекторська компанія надсилає повідомлення до Національного банку про залучення фізичної або юридичної особи на договірних засадах для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності, уключаючи для безпосередньої взаємодії із споживачами фінансових послуг (далі – особа, залучена до здійснення колекторської діяльності).

Крім того, Управління ЗПС НБУ повідомило, що  інформація про кількість договорів про споживчий кредит, для врегулювання простроченої заборгованості за якими було залучено колекторську компанію, на виконання пункту 13 розділу ІІ Положення зазначається кредитодавцем, новим кредитором у полі “Коментар до відомостей про укладений договір” такої форми. Якщо у кредитодавця, нового кредитора на дату заповнення форми відсутня інформація про точну кількість таких договорів, необхідно зазначити їх орієнтовну (планову) кількість.

Таким чином, кредитодавець, новий кредитор повідомляє Національний банк про укладення договору врегулювання заборгованості з колекторською компанією після включення її до реєстру колекторських компаній у строки та порядку, визначені Національним банком у Положенні. Повідомлення про укладений кредитодавцем, новим кредитором договір, на підставі якого колекторська компанія здійснювала врегулювання простроченої заборгованості до набуття нею статусу колекторської компанії до введення в дію Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості”, не вимагається.

Водночас колекторська компанія після включення до реєстру колекторських компаній надсилає повідомлення до Національного банку на виконання розділу ІІІ Положення за допомогою форми 3 лише про осіб, залучених до здійснення колекторської діяльності та інформація про яких не була надана колекторською компанією під час подання до Національного банку відомостей для її включення до реєстру колекторських компаній, а також у випадку внесення змін до раніше поданих відомостей про таких осіб та/або укладених з ними договорів.

Управління ЗПС НБУ додатково звернуло увагу, що уповноважена особа під час подання відомостей, передбачених Положенням, несе особисту відповідальність за порядок їх заповнення, повноту, достовірність та дотримання строку подання таких відомостей до Національного банку.

АФІ довідково зазначає, що актуальний Реєстр колекторських компаній публікується на офіційному сайті НБУ за посиланням.

Уже з 14 жовтня 2021 року, в разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір про надання послуг із врегулювання простроченої заборгованості.

Додати коментар