Мінфін своїм наказом від 14 січня 2021 року № 8 (зареєстрований в Мін’юсті 5 березня 2021 року за № 297/35919) затвердив новий Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій. Він набрав чинності з 19 березня цього року.

Згідно новому Порядку, Держфінмоніторинг прийматиме рішення або надаватиме відповідні доручення за наявності таких підстав:

  • у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону № 361;
  • у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону № 361, – відповідно до частини другої статті 23 Закону № 361;
  • у разі виникнення підозр – відповідно до частини третьої статті 23 Закону № 361;
  • у разі наявності мотивованої підозри – відповідно до абзацу третього частини дев’ятої статті 23 Закону № 361;
  • у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення – відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 23 Закону № 361;
  • у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п’ятим або шостим частини дев’ятої статті 23 Закону №361, – відповідно до абзацу сьомого частини дев’ятої статті 23 Закону № 361.

Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб’єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).

Також Держфінмоніторинг повідомлятиме про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Наказ № 8 опубліковано в «Офіційному віснику» № 21 від 19 березня 2021 року. Відповідно з 19 березня почали діяти нові правила.

Також відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року №1200, яким раніше був затверджений Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.