Постановами Правлінням Національного банку України затверджено нові документи щодо регулювання діяльності небанківських фінансових установ:

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (постанова Правління НБУ від 1 лютого 2021 року №12);

Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації (постанова Правління НБУ від 2 лютого 2021 року №13).

Про це повідомляється на сайті НБУ.

При цьому звертаємо увагу учасників АФІ – фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб – лізингодавців, що виходячи з умов пункту 6 Положення про заходи впливу, до фінансових компаній не будуть застосовуватися заходи впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи та відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, і таким чином дія Положення про тимчасову адміністрацію не поширюється на діяльність фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб – лізингодавців.

Разом із цим, слід зазначити, що Національний банк, у випадку виявлення порушень в діяльності фінансових компаній та ломбардів може:

  • зобов’язати порушника вжити заходів для усунення порушення та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення;
  • вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
  • накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41, 411 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
  • тимчасово зупиняти або відкликати (анульовувати) ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
  • виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
  • укладати письмову угоду з установою – порушником за якою така особа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану фінансової установи, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо.

Зазначені заходи впливу можуть застосовуватися за порушення законів та нормативно-правових актів, зокрема й про захист прав споживачів фінансових послуг.

Згідно із пунктом 20 Положення про заходи впливу Національний банк може застосувати заходи впливу протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік із дня порушення учасником ринку небанківських фінансових послуг/небанківською фінансовою групою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

На думку директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Ольги Гурбич, Національний банк як регулятор повинен адекватно та своєчасно реагувати на порушення з боку гравців небанківського фінринку. Адже лише так можна забезпечити захист законних прав та інтересів споживачів і кредиторів фінустанов. Ухвалені документи, які визначають порядок застосування заходів впливу, є важливою складовою сучасної та ефективної моделі регулювання небанківського фінансового ринку.

Звертаємо увагу учасників АФІ, що Положення про заходи впливу, в частині, яка стосується діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб – лізингодавців набуває чинності 6 лютого 2021 року.