Національний банк України у відповідь на звернення Асоціації фінансових інституцій повідомив про розробку та запропонував для обговорення з ринком проєкт постанови Правління, яким пропонує надати додатковий час фінансовим установам для складання та подання фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі. Так, регулятор упродовж 2021 року не застосовуватиме до надавачів фінансових послуг заходи впливу за порушення строків подання такої фінансової звітності. Водночас відповідна звітність має бути подана до 31 грудня 2021 року.

Також НБУ нагадав, що  упродовж січня-червня 2021 року тривав процес запровадження та налаштування системи фінансової звітності. Тому упродовж цього періоду фінансові установи не мали змоги подавати  фінансову звітність до системи. Крім того, сьогодні надавачі фінпослуг ще продовжують реєструвати свої корпоративні профілі в системі, а це є обов’язковою умовою для початку подання фінансової звітності.       

Отже, Національний банк вирішив надати додатковий час для складання та подання фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності за 2021 рік (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), які складені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами у форматі XBRL до системи фінансової звітності.

Водночас надавачі фінансових послуг мають дотримуватися встановлених строків подання до Національного банку:

  • даних фінансової звітності у форматі XML відповідно до Реєстру показників, який розміщений на вебсайті НБУ;
  • фінансової звітності в іншому форматі, ніж XBRL, якщо таке подання передбачено діючими нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг/Держфінпослуг та прийнятими на їх заміну актами НБУ.

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланнями:

При цьому зазначаємо, що Асоціація фінансових інституцій листом від 01.06.2021 № 01-88 зверталася до Кабінету Міністрів України, НКЦПФР та НБУ з пропозиціями встановити для небанківських фінансових установ умови аналогічні встановленим для банків (постанова Правдіння Національного банку № 39 від 13.05.2021):

1) перенесення строків подання фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном  до центру збору фінансової звітності,

2) надання можливості небанківським надавачам фінансових послуг можливості  за наявності технічних помилок таксономії, які призводять до помилок валідації й неможливості приймання файла звітності Системою фінансової звітності під час його перевірки, встановлення мінімального обсягу подання фінансової звітності за 2020 рік у складі основних форм без приміток

3) передбачення незастосування Регулятором протягом 2021 року заходів впливу за порушення строків подання річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної (І-ІІІ квартал) 2021 року.

Разом із цим, проєкт постанови Правління Націонрального банку, містить лише норму про незастосування заходів впливу Регулятором протягом 2021 року заходів впливу за порушення строків подання річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної (І-ІІІ квартал) 2021 року.

У зв’язку із зазначеним АФІ буде надавати пропозиції для включення до проєкту Постанови норм що зазначені у пунктах 1-2 листа АФІ № 01-88 від 01.06.2021.

Громадське обговорення проєкту триватиме упродовж одного місяця. Учасники АФІ можуть самостійно направити свої зауваження до 30 серпня 2021 року до Національного банку:

  • електронною поштою за адресою: NBFI.regulations@bank.gov.ua;
  • поштою за адресою: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

або направити до АФІ для узагальнення та надання спільних зауважень від учасників ринку до 25.08.2021 на електронну скриньку welcome@afi.org.ua.