Національний банк продовжив строк громадського обговорення проєкту Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (далі – Ліцензійні умови) до 15 серпня 2021 року.

Звертаємо увагу учасників (членів) АФІ, що Асоціація фінансових інституцій зверталася листом від 12.07.2021 № 01-106 з проханням подовжити строк громадського обговорення цього проєкту до 30.08.2021, у зв’язку із тим, що проєкт Ліцензійних умов:

  • великий за обсягом документ, який містить XIII розділів, 79 статей, 634 пункти, 12 додатків, та має загальний обсяг 242 сторінки;
  • комплексний документ, який врегульовує діяльність різних видів небанківських фінансових установ, страхових компаній, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та юридичних осію лізингодавців, і відповідно норми проєкту Ліцензійних умов мають бути узгоджені із нормами загального законодавства, законодавства про фінансові послуги та спеціального законодавства, що регулює діяльність певних видів фінансових установ;
  • також проєкт Ліцензійних умов, розроблений з урахуванням перспектив розвитку законодавчого регулювання ринку фінансових послуг, зокрема законопроєкту № 5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та потребує проведення аналізу на відповідність нормам законопроєкту;
  • крім того Національний банк протягом останнього місяця оприлюднив для публічного обговорення наступні проєкти нормативно-правових актів:
  •  Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчого, фінансового кредиту);
  • Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами;
  • Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, кінцеві строки подання пропозицій та зауважень  за якими припадають на липень 2021.

Нагадаємо, 30 червня 2021 року на офіційному вебсайті був оприлюднений для громадського обговорення проєкт Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

У зв’язку із зміною строку громадського обговорення, зауваження та пропозиції приймаються до 15 серпня 2021 року на електронну адресу Національного банку України: NBFI.regulations@bank.gov.ua

З метою подання узагальнених пропозицій та зауважень від імені Асоціації просимо направляти учасників АФІ свої зауваження та пропозиції до 06.08.2021 на електронну скриньку АФІ welcome@afi.org.ua.

Додати коментар