Національний банк України, з метою виконання Плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року, своїм листом направив для заповнення запитальник щодо типологічного дослідження за темою «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)» (далі – Запитальник) з урахуванням набутого суб’єктами первинного фінансового моніторингу практичного досвіду у 2018-2020 роках та протягом 6 місяців 2021 року.

Відповіді на питання Запитальника НБУ просить надати до 1 вересня 2021 року на електронну адресу 22SPRA@U1H0 (або на електронну адресу nbu@bank.gov.ua у разі відсутності підключення до Порталу Національного банку).