Департаментом статистики та звітності розроблено проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”, якою вносяться зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120). Про це Національний банк України повідомив листом Асоціацію фінансових інституцій .

Основні зміни до Правил № 120 стосуються:

1) уточнення редакції окремих пунктів тексту Правил № 120;

2) унесення змін до Додатку 2 “Реєстр показників статистичної звітності (основні складові)ˮ в частині:

– запровадження нових та/або виключення окремих показників у файлах з показниками статистичної звітності;

– змін назв окремих показників, змін окремих параметрів та/або некласифікованих реквізитів показників, метрик у файлах;

– запровадження нових файлів з показниками статистичної звітності.

3) змін у Додатку № 3 “Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності” у звʼязку із запровадженням нових довідників, виключенням та зміною назви окремих довідників;

4) змін у Додатку № 4 “Перелік метрік, які використовуються для формування показників статистичної звітності та їх значенняˮ у звʼязку із запровадженням нової метрики;

5) змін у Додатку 6 “Інформація про файли з показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку Україниˮ, що повʼязано, в основному, із запровадженням нових файлів та зміною строків подання окремих файлів з показниками статистичної звітності тощо.

НБУ повідомляє, що за результатами опрацювання наданих пропозицій з представниками асоціацій банків та небанківських фінансових установ за необхідності буде проведена зустріч у форматі zoom.

Документи, надані у додатках до листа, розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Проєкти документів”.

У свою чергу, Асоціація фінансових інституцій розмістила лист НБУ та додатки до нього на Google-диску для учасників АФІ та приймає зауваження і пропозиції до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” (зі змінами) у термін до 07.09.2021 на електронну адресу: welcome@afi.org.ua, для узагальнення і передачі до Департаменту статистики та звітності НБУ.