Національний банк України затвердив Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг  до Національного банку України.

Правила є обов’язковими для  страховиків; страхових та/або перестрахових брокерів; кредитних спілок; ломбардів; інших фінансових установ (далі – фінансові компанії); юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законодавством України можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі – лізингодавці). Тобто всіх небанківських надавачів фінансових послуг державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк.

Документ узагальнив вимоги до складання та подання звітності до Регулятора.

Звітність і надалі буде отримуватися від респондентів в єдиному електронному форматі XML через вебпортал, із автоматичною перевіркою повноти та своєчасності завантаженої звітності, а також наявності помилок у даних.

Після набрання Правилами чинності розпорядження попереднього регулятора, якими встановлювалися вимоги до звітності, втратять чинність.

Правила визначають:

  • форму для подання даних звітності; 
  • вимоги до порядку формування показників звітності; 
  • перелік, формат, періодичність та строки подання звітних файлів;
  • перелік, формат та строки подання електронних документів до Національного банку (приміток та  пояснювальних записок до звітності); 
  • порядок накладання кваліфікованого електронного підпису на дані звітності. 

Правила затверджені постановою Правління Національного банку від 25 листопада 2021 року № 123 “Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України”, яка набирає чинності 01 січня 2022 року.