06.07.2021 за участі провідних представників Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та провідних міжнародних експертів, включаючи Джона Тьорнера, Генерального директора, XBRL International, та Енн Тарку, Члена Ради Фонду МСФЗ в Лондоні, Голови Консультативної Групи з Таксономії МСФЗ, відбулася онлайн конференція «Прогрес у запровадженні фінансової звітності за таксономією».

На конференції міжнародними експертами було представлено інформацію про міжнародний досвід застосування таксономії МСФЗ XBRL при поданні фінансової звітності, представники державних органів повідомили про стан та подальші  перспективи у запровадженні фінансової звітності за таксономією.

Директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України Людмила ГАПОНЕНКО повідомила, про підготовку Мінфіном змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», зокрема в частині термінів подання річної фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності за 2021 рік, а саме установлення кінцевим терміном її подання 31.12.2021.

Щодо стану реєстрації суб’єктів звітування в Системі фінансової звітності, начальник Управління з питань функціонування центру збору фінансової звітності у форматі XBRL Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Віталій БЕЗКРОВНИЙ, повідомив, що наразі зареєстровано біля 7 тисяч суб’єктів та подано 15 річних звітів, при цьому піднаглядними суб’єктами НБУ не подано жодного звіту.

Людмила КРИКУН, Керівник проєктів та програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, звернула увагу, що у піднаглядних НБУ є три різні точки входу: підприємства, страхові компанії та банки. Було проведено великий обсяг робіт з метою урахування при подачі фінансової звітності за таксономією в форматі XBRL.

Також пані Людмила, повідомила, що не від всіх піднаглядних суб’єктів НБУ отримав, повідомлення щодо методу складання фінансової звітності (У разі, якщо суб’єктом звітування обрано варіант складання фінансової звітності, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками (Taxonomy-220-320), такому суб’єкту, для отримання відповідної чернетки (запиту на завантаження) потрібно повідомити про це Національний банк України на електронну адресу :  xbrl.registration@bank.gov.ua В такому повідомленні необхідно вказати назву суб’єкту звітування та код ЄДРПОУ.

Інформацію щодо складання суб’єктом звітування консолідованої річної та консолідованої проміжної фінансової звітності НБУ просить надсилати на електронну адресу:  xbrl.registration@bank.gov.ua.У повідомленні необхідно вказати назву та код ЄДРПОУ.

Крім того, Національний банк рекомендує спочатку сформувати файл фінансової звітності за 2020 рік та подати до СФЗ, і тільки після цього подавати проміжну звітність (у зв’язку з наявністю в ній порівняльних показників на кінець 2020 року).

АФІ закликає своїх учасників не зволікати із поданням через Систему фінансової звітності https://frs.gov.ua звітності в форматі XBRL за 2020 рік та проміжної за 2021 рік.

Додати коментар