Асоціація фінансових інституцій доводить до відома своїх учасників, що Указом Президента України від 06.10.2021 № 510/2021 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – рішення РНБО від 30.07.2021). НБУ повідомив про це Асоціацію листом від 12.10.2021 № 25-0006/95641.

Згідно з пунктом 2 рішення РНБО від 30.07.2021 застосовано персональні санкції до фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 та 2 до цього рішення.

НБУ звертає увагу на те, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України “Про санкції” рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування, скасування та внесення змін до персональних санкцій (передбачених пунктами 1–21, 23–25 частини першої статті 4 цього закону), що вводиться в дію указом Президента України, набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.

Разом з цим, відомості про наявність та залишки коштів на банківських рахунках, на яких обліковуються коштифізичних та юридичних осіб,зазначених у додатках до рішення РНБО від 30.07.2021, які банки України відповідно до вимог підпункту 1 пункту 1 Постанови № 654 повинні подати Національному банку протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності указу Президента України про введення в дію рішення РНБО від 30.07.2021, просимо подати у форматі XLS/XLSX (MicrosoftExcel) відповідно до оновленої форми, наведеної у додатку до цього листа. Інформація має подаватися у тому числі щодо рахунків з нульовими залишками.

Водночас якщо у банків немає рахунків, на яких обліковуються кошти фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках до рішення РНБО від 30.07.2021, банки повинні протягом визначеного в підпункті 1 пункту 1 Постанови № 654 строку надіслати до Національного банку повідомлення про відсутність таких рахунків. Варто зазначити, що у такому разі форма у форматі XLS/XLSX (MicrosoftExcel)з нульовими показниками до Національного банку не подається.

Національний банк наголошує на необхідності неухильного дотримання банками та небанківськими установами вимог законодавства у сфері реалізації санкцій, у тому числі рішення РНБО від 30.07.2021 та обмежень, визначених у Постанові № 654.

Додати коментар