Владислав Блідченко, генеральний директор Асоціації фінансових інституцій

Тема колекторських послуг та етичної поведінки при врегулюванні проблемної заборгованості не сходить з перших сторінок ЗМІ вже досить тривалий період.

Незважаючи на посилення державного регулювання колекторської діяльності та застосування Національним банком низки заходів впливу до порушників з цього питання, нажаль, ще трапляються випадки неетичної поведінки, яка доволі часто межує з відвертими погрозами здоров’ю та життю боржників.

 Національний банк України, посилаючись на норму Закону України «Про споживче кредитування» стосовно можливості встановлення Регулятором додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), 22.11.2021 оприлюднив для обговорення з ринком проект відповідного документу. По суті, можна говорити, що розробка додаткових вимог стала відповіддю НБУ на окремі факти виявлення існування практики врегулювання простроченої заборгованості, що порушує права та законні інтереси споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію.

Таким чином, як досить часто буває, недобросовісна та іноді прямо незаконна діяльність окремих суб’єктів призводить до невиправдано жорсткішого регулювання діяльності переважної більшості законослухняних компаній.

Тим не менш, проєкт Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) опубліковано для громадського обговорення та, у разі наявності, пропозиції та зауваження до нього можна подати до Регулятора до 22.12.2021.

З метою обговорення проєкту вимог щодо етичної поведінки Асоціацією колекторського бізнесу України за підтримки Асоціації фінансових інституцій та інших профільних асоціацій 2 грудня проведено онлайн-зустріч з представниками Управління захисту прав споживачів НБУ.

Підчас зустрічі, представниками НБУ було презентовано основні положення запропонованого до обговорення проекту та надано певні обґрунтування  його положень.

У свою чергу, представники фінансового ринку, в цілому підтримуючи доцільність закріплення основних вимог щодо етичної поведінки при врегулюванні проблемної заборгованості, звертали увагу на необхідності більш виваженого та адекватного встановлення вимог та обмежень.

На наш погляд, з цього питання необхідно зберегти певний баланс прав та інтересів як боржників так і кредиторів. Необхідно розуміти, що встановлення заборон або занадто жорстких обмежень жодним чином не відобразиться на діяльності так званих «чорних колекторів» або сумнівних компаній – вони як порушували всі передбачені законами обмеження так і будуть продовжувати їх порушувати. Водночас свідомі та законослухняні компанії будуть позбавлені механізмів для повернення власник коштів.

Враховуючи викладене, закликаємо учасників небанківського фінансового ринку уважно проаналізувати запропонований НБУ проект Положення. За необхідності, АФІ готова звертатися до Національного банку з ініціативою проведення окремої зустрічі з учасниками Асоціації з конкретних питань щодо додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Також зазначаємо, що учасники Асоціації можуть надавати свої коментарі до проєкту Положення до 15.12.2021 будь-яким зручним шляхом комунікації Асоціації фінансових інституцій, для надання узагальнених пропозицій, з метою відстоювання спільних інтересів учасників Асоціації.

Нагадуємо, що  комунікація між Асоціацією та її  членами відбувається з дотриманням принципів конфіденційності. Всі запитання будуть надаватися від імені Асоціації фінансових інституцій без посилання на компанію-ініціатора зауваження чи пропозиції.