Керівник проектів та програм АФІ Лариса Клюс

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) визначає, що фінансова установа це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг (…)

Тобто законодавство чітко визначає, що фінансова установа може надавати фінансові послуги та послуги пов’язані з їх наданням.

Водночас, під час здійснення діяльності у фінансових установ часто виникає питання: чи може фінансова установа здійснювати іншу діяльність, наприклад, надавати в оренду власне майно?

З метою отримання відповіді (роз’яснення) Регулятора з цього питання Асоціація фінансових інституцій звернулася до Національного банку України.

Національний банк роз’яснив, що виключний перелік фінансових послуг, які дозволено надавати фінансовим установам, наведено в статті 4 Закону. Проте, Регулятор зазначив, що фінансові установи також наділені правом надавати інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у разі якщо це прямо визначено законом.

Також, на думку НБУ, при розгляді поставленого АФІ питання, необхідно враховувати, зокрема, частину першу статті 319 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) яка встановлює, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

 Крім того, частина перша статті 320 ЦК України передбачає право власника використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

У свою чергу частиною першою статті 134 Господарського кодексу України передбачено, що суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб’єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених ГК України.

На підставі наведених норм Регулятор зробив висновок, що виходячи з комплексного аналізу вимог чинного законодавства вбачається, що на сьогоднішній день законодавство не містить положень щодо заборони фінансовим установам розпоряджатися майном, яке належить їм на праві власності.

Разом з тим, НБУ зауважив, що для надання остаточної відповіді на зазначене у листі питання необхідно враховувати низку конкретних обставин, у тому числі, умови договорів, на підставі яких фінансова установа буде розпоряджатися своїм майном.

Учасники АФІ можуть ознайомитися із листом АФІ, адресованим Національному банку та відповіддю, отриманою від Регулятора, на Google-диску АФІ.

Додати коментар