АФІ в інтересах фінансових компаній – членів Асоціації та у зв’язку із можливістю  неоднозначного трактування деяких норм законодавства звернулася до Національного банку України з метою отримання відповіді на запитання щодо можливості надання небанківською фінансовою установою кредитів за рахунок залучених кредитних коштів від інших фінансових установ.

Як зазначає регулятор у листі-відповіді від 28 січня 2021року  № 18-005/71, статтею 5 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання позики у разі, якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи.

Водночас, НБУ звертає увагу, що, у відповідності до статті 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтями 66, 140 Господарського кодексу України визначено, що джерелами формування майна підприємств, суб’єктів господарювання є, в т.ч. кредити банків та інших кредиторів.

Таким чином, зазвичай, отримані від банку або від іншої фінансової установи кредитні кошти для позичальника – це додаткове джерело фінансування витрат виробничої, торговельної та іншої статутної діяльності (придбання товарів, послуг, сировини, матеріальних запасів, пов’язаних з виробництвом продукції тощо). Цивільним та Господарським кодексами, Законом про фінансові послуги, Законом «Про банки і банківську діяльність» не встановлено заборони отримання фінансовими установами кредитів від банків або інших фінансових установ.

Крім того, регулятор підкреслює, що в пункті 3 «Загальних положень» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016року № 913, надане визначення терміну залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – це фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди). Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.

Враховуючи викладене, на думку Національного банку, небанківські фінансові установи (які мають ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту) мають право залучати від банків та інших фінансових установ кредити для фінансування своєї статутної діяльності, зокрема в частині надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Доводимо зазначену інформацію до відома учасників (членів) АФІ для врахування під час провадження діяльності з надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

Звертаємо увагу, що ознайомитися з повним текстом листа Національного банку від 28 січня 2021 року № 18 – 005/71 учасники АФІ мають можливість  на Google-диску Асоціації.