Національний банк України провів зустрічі з учасниками ринків небанківських фінансових послуг – фінансовими компаніями, ломбардами, лізингодавцями, страховиками та кредитними спілками.

Пропонуємо ключові тези виступів регулятора:

1)В умовах воєнного стану Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за порушення строків подання звітності як статистичної, так і фінансової (консолідованої, проміжної).

2) Регулятор не застосуватиме заходів впливу за порушення вимог щодо:

– наявності власного капіталу;

– подання документів та надання інформації регулятору, передбачених низкою нормативно-правових актів Національного банку, зокрема Положенням про ліцензування та реєстрацію.

3) Для усіх учасників ринку встановлені послаблення, які допоможуть їм сконцентрувати увагу на професійній діяльності.

До страховиків не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

До кредитних спілок не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок. Також не буде заходів впливу за порушення строків проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки за підсумками 2021 року.

До фінансових компаній-гарантів не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

До небанківських фінансових груп (відповідальної особи, інших учасників небанківської фінансової групи) не застосовуватимуться заходи впливу за порушення вимог щодо достатності регулятивного капіталу, складання й подання консолідованої і субконсолідованої звітності та інформації.

Незважаючи на дію воєнного стану, учасники ринку небанківських фінансових послуг повинні виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі, наскільки це можливо за поточних умов.

Регулятор відповів на усі наболілі питання учасників ринку, вислухав їх пропозиції щодо наступних дій Національного банку, а також підтвердив готовність і надалі підтримувати учасників ринку та забезпечувати фінансову оборону України.