АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ (АФІ)

ГОЛОВНІ  ЦІЛІ:

  • Комунікації між ринком та регулятором.
  • Спільне опрацювання законодавчих ініціатив та актів нормативно- правового регулювання.

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ:

  • Законодавчі ініціативи, ініціювання змін у нормативно – правовому регулюванні ринку фінансових послуг.
  • Представництво професійних інтересів своїх членів.
  • Консультативна, методична та інформаційна підтримка; навчання.

У сучасних умовах реформування економіки, особлива увага повинна приділятися встановленню прозорих та справедливих правил для учасників ринку фінансових послуг. Від формування нормальних ринкових відносин між учасниками ринку фінансових послуг в Україні залежить якість та вартість фінансових послуг, а сприятливе конкурентне середовище спричинить зростання кількості та якості всіх фінансових послуг в Україні.

Наразі правила, встановлені державою для бізнесу потребують перегляду, а відносини між Нацкомфінпослуг  – головним регулятором ринку небанківських фінансових послуг  – переосмислення. Без відкритого та конструктивного діалогу між бізнесом та регулятором змінити систему неможливо, а реформи будуть лише поверховими та імітувати якісні зміни. Несистемна взаємодія регулятора і бізнесу  все частіше спричиняє встановлення нереальних та незрозумілих правил гри для учасників у всіх сферах.

Зрозуміти, осмислити ці процеси і, замість критики існуючих рішень, пропонувати регулятору спільно розробляти правила і виконувати їх ми зможемо тільки у відкритому діалозі та спільній взаємодії.

АФІ пропонує своїм членам:

–   брати участь у розробці та опрацюванні законодавчих ініціатив та змін у нормативно-правовому регулюванні;

– отримувати інформаційну підтримку та напрацьовані Асоціацією методичні рекомендації, консультації і поради;

–    брати участь у семінарах, практикумах та інших навчальних заходах, які організовує та проводить АФІ.

 

 Відповідно до Статуту АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ (скорочена назва українською – АФІ, англійською – AFI) є добровільною, неприбутковою, недержавною, некомерційною організацією, яка створена з метою сприяння її учасникам в досягненні цілей, передбачених цим Статутом. Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.

Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – учасників Асоціації. За рішенням учасників Асоціації вона може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади та іншими підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та підпорядкованості.

Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським, Цивільним, Податковим кодексами України, Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30.11.2006 № 511-р «Про затвердження типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання фінансових послуг в Україні, і діє згідно з вимогами чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації.

Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. Асоціація здійснює представництво та захист законних спільних інтересів своїх учасників, сприяння розвитку ринку фінансових послуг в Україні, утворення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх учасників.

Основними напрямами діяльності Асоціації є:

а)        організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню ринку фінансових послуг;

б)        внесення пропозицій до органів влади і управління з питань, що регулюють функціонування ринку фінансових послуг;

в)        захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору учасників Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими об’єднаннями;

г)        організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку фінансових послуг;

д)        реалізація проектів, які сприяють становленню і розвитку ринку фінансових послуг.

Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.