АФІ виключила 6 фінкомпаній із числа своїх учасників

27.05.2021

Рада Асоціації «Асоціація фінансових інституцій» 20 травня 2021 року на своєму черговому засіданні прийняла рішення щодо виключення 6 фінансових компаній із числа своїх учасників.

Підставою для прийняття такого рішення стало тривале порушення фінансовими компаніями своїх обов’язків, як членів Асоціації.

З цього приводу слід зазначити, Асоціація фінансових інституцій створена наприкінці 2016 року та, наданий час, об’єднує 126 фінансових компаній. Асоціація утворена як договірне об’єднання юридичних осіб та є добровільною, неприбутковою, недержавною, некомерційною організацією, яка створена з метою сприяння її учасникам в досягненні цілей, передбачених цим Статутом Асоціації.

Серед головних обов’язків членів АФІ можна відмітити неухильне дотримання чинного законодавства та внутрішніх документів Асоціації, не вчинення дій, які можуть нанести  шкоду інтересам Асоціації та її учасників, а також активна участь учасників у реалізації мети та напрямів діяльності Асоціації.

У свою чергу, діяльність АФІ спрямована на всебічну підтримку та захист інтересів своїх членів та зосереджена, зокрема, на:

а) організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню ринку фінансових послуг;

б) внесення пропозицій до органів влади і управління з питань, що регулюють функціонування ринку фінансових послуг;

в) захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору учасників Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими об’єднаннями;

г) організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку фінансових послуг;

д) реалізація проектів, які сприяють становленню і розвитку ринку фінансових послуг;

е) організація постійної інформаційної підтримки учасників шляхом розробки та впровадження напрацьованих Асоціацією методичних рекомендацій, консультацій і порад;

ж) формування системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу своїх учасників;

з) реалізація заходів, направлених на підвищення рівня фінансової інклюзії населення, громадянських знань та навичок в області фінансів;

і) запровадження стандартів надання фінансових послуг, етичної поведінки учасників та дотримання прав споживачів.

Додати коментар