АФІ звернулася до Нацкомфінпослуг з листом стосовно нормативів для фінустанов, які надають гарантії

29.10.2019

Днями Нацкомфінпослуг оприлюднила на своєму офіційному сайті Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затверджене розпорядженням Комісії № 980 від 30 травня 2019 р. та зареєстроване в Міністерстві юстиції 15 жовтня 2019 р. за №1113/34084.

У зв’язку з прийняттям Положення у АФІ виникли питання, що потребують реагування з боку Нацкомфінпослуг, тому вона звернулася до Комісії з офіційним листом.

У листі, зокрема, зазначається, що пунктом 5 розділу ІІ Положення передбачено, що Гарант зобов’язаний на будь-яку дату виконувати обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Крім того Нацкомфінпослуг може вимагати надання інформації про дотримання вимог цього Положення на будь-яку дату.

Водночас, для розрахунку нормативів К1 та К2 використовується розмір власного капіталу фінансової установи.

В свою чергу, АФІ зазначає, що власний капітал є одним із показників фінансової звітності (форма «Баланс» або «Звіт про фінансовий стан»). Відповідно до частини першої статті 13 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців.

Крім того, на власний капітал безпосередньо впливає фінансовий результат (прибуток або збиток), який може бути визначений після того як суб’єкт господарювання розрахує суму податків, що підлягають сплаті до бюджету. Згідно з підпунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали та рік.

Отже, на практиці гарант не може порахувати показник власного капіталу (а відповідно і нормативи К1 та К2) на будь-яку дату.

Однак, після набрання чинності Положення №1113/34084, Нацкомфінпослуг матиме право під час проведення перевірок вимагати від фінансових установ надання розрахунку нормативів на будь-яку дату, в межах періоду, що перевіряється. Фінансові установи не зможуть здійснити такі розрахунки і, відповідно, надати їх на вимогу інспекторів, а отже можуть бути позбавлені ліцензії з підстави, що зазначена в пункті 8 частини другої статті 16 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» (ненадання інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування).

Крім того, абзацом четвертим пункту 4 розділу ІІ Положення визначено, що розрахунковий запас ліквідності гаранта складається з 10% поточних зобов’язань і забезпечень та суми зобов’язань за всіма видами гарантій та поручительств, наданих гарантом, які обліковуються на позабалансових рахунках.

АФІ вважає, що зазначена норма викладена неоднозначно, оскільки виходячи з її змісту може бути два різних варіанти розрахунку показника:

10% х поточні зобов’язання і забезпечення + 10% х сума зобов’язань за всіма видами гарантій та поручительств;

10% х поточні зобов’язання і забезпечення + сума зобов’язань за всіма видами гарантій та поручительств.

У зв’язку з вищевикладеним Асоціація просить Нацкомфінпослуг внести зміни до Положення.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

05.02.2019

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект розпорядження про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та...

14.02.2019

За результатами вивчення зазначеного проекту акту ОФУ надіслало до Нацкомфінпослуг листа з рядом пропозицій