Нацкомфінпослуг надала відповіді на найбільш часті питання споживачів фінпослуг щодо надання кредитів

05.02.2020

Нацкомфінпослуг озвучила відповіді на найбільш часті питання у зверненнях громадян-споживачів фінансової послуги щодо надання коштів в позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту, які надаються фінансовими компаніями-кредитодавцями.

Питання:

Чи є можливість не повертати кредит фінансовій компанії-кредитодавцю? Як зменшити “оплату по кредиту”?

Відповідь:

Якщо Ви уклали відповідно до законодавства кредитний договір (з безпосереднім контактом чи дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в мережі Інтернет), то не має варіантів у межах норм, встановлених законодавством, його не повертати.

Кредит потрібно повернути, і сплатити всі платежі відповідно до умов договору в межах норм законодавства.

Договір є обов’язковим для виконання сторонами, тобто фінансовою компанією-кредитодавцем і позичальником (стаття 629 Цивільного кодексу України).

При цьому боржник (тобто позичальник) не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання (відповідно до вимог, встановлених статтею 625 Цивільного кодексу України).

Питання:

Чи регулює Нацкомфінпослуг діяльність так званих “колекторів”?

Відповідь:

Колекторська діяльність не віднесена до фінансових послуг і, відповідно, не входить до сфери державного регулювання Нацкомфінполуг.

Інформуємо, що на сьогодні законодавчо не врегульовано питання колекторської діяльності. Разом з тим у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України “Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності”, метою якого є врегулювання правовідносин, які виникають у процесі організації та здійснення колекторської діяльності, захист прав та законних інтересів боржників від недобросовісних дій суб’єктів колекторської діяльності.

Питання:

Що робити у випадку погроз позичальнику, його рідним та близьким за неповернення кредиту?

Відповідь:

Частиною першою статті 1 Закону України “Про Національну поліцію” визначено, що Національна поліція України (далі — Поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України “Про Національну поліцію” передбачено, що Поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Отже, питання щодо погроз за невиконання/неналежне виконання умов кредитного договору відносяться до компетенції Поліції.

У разі отримання погроз від фінансової компанії-кредитодавця та/або невідомих осіб через невиконання/неналежне виконання умов кредитного договору — розгляд звернення не відноситься до компетенції Нацкомфінпослуг.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Питання:

На підставі яких дозвільних документів фінансові компанії можуть надавати послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту?

Відповідь:

Фінансова послуга надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, може надаватися фінансовими компаніями, внесеними до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) на підставі відповідної ліцензії.

Перевірити статус фінансової установи (включена до Реєстру) та наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі — ліцензія), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, можна в Комплексній інформаційній системі Нацкомфінпослуг за посиланням https://kis.nfp.gov.ua/ .

Питання:

Прошу внести мого родича до “чорного списку”, щоб фінансові компанії не видавали йому кредити.

Відповідь:

Відповідно до статті 6 Господарського кодексу України загальним принципом господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Згідно з частиною п’ятою статті 19 Господарського кодексу України незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб’єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

Отже, враховуючи зазначене вище, Нацкомфінпослуг відповідно до наданих повноважень та компетенції, не наділена правом заборони фінансовим компаніям на видачу кредитів споживачам фінансових послуг.

Також звертаємо увагу, що Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства не наділена повноваженнями щодо ведення реєстру осіб, яким заборонено видавати кредити.

Питання:

Чи може Нацкомфінпослуг зобов’язати фінансову компанію-кредитодавця здійснити реструктуризацію заборгованості за кредитним договором?

Відповідь:

Питання реструктуризації зобов’язань фізичних осіб-споживачів за кредитними договорами визначає Закон України “Про споживче кредитування” (далі – Закон), сфера дії якого не поширюється на кредитні договори, визначені в частині другій статті 3 Закону.

Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит — це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.

Таким чином, проведення реструктуризації фінансовою компанією-кредитодавцем є його правом, а не обов’язком.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 6 Господарського кодексу України загальним принципом господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Тобто, питання реструктуризації боргу не відноситься до компетенції Нацкомфінпослуг. Тому для врегулювання зазначеного питання пропопонуємо звернутися безпосередньо до фінансової компанії-кредитодавця.

Питання:

Які мають бути дії позичальника у разі поширення фінансовою компанією-кредитодавцем персональних даних позичальника?

Відповідь:

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 23 Закону України “Про захист персональних даних” Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має повноваження отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних осіб з питань захисту персональних даних та приймати рішення за результатами їх розгляду.

У зв’язку із зазначеним, стосовно захисту персональних даних необхідно звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (вул. Інститутська, 21/8, м​. Київ, 01008).

Питання:

Яким чином врегулювати питання нарахувань за кредитним договором військовослужбовцям?

Відповідь:

Пунктом 15 статті 14 Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

З огляду на викладене, списання заборгованості за кредитами можливе за умови отримання письмового звернення громадянина до кредитодавця з наданням документів, які підтверджують, що на нього поширюється норма, встановлена пунктом 15 статті 14 Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей’.

У випадку коли позичальнику не вдалося самостійно врегулювати це питання з фінансовою компанією, він може звернутися із зверненням до Нацкомфінпослуг. При цьому рекомендуємо до звернення додати копії документів, що надавалися до фінансової компанії, та підтвердження направлення листа до фінансової компанії (наприклад, таким документом може бути фіскальний чек оператора поштового зв’язку про направлення рекомендованого листа).

Питання:

Що робити у випадку якщо фінансова компанія-кредитодавець не надає відповіді на звернення?

Відповідь:

Законами, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг встановлено обов’язок фінансових компаній-кредитодавців надавати споживачам таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

2) примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги;

3) іншу інформацію та документи, право на отримання якої визначено Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” та іншими законами, які регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” передбачено, що органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, зокрема і Нацкомфінпослуг, у межах своєї компетенції застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, які надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, заходи впливу за такі порушення прав споживачів.

Отже, якщо фінансовою компанією-кредитодавцем не надано інформацію, надання якої прямо передбачено законами, що регулюють надання фінансових послуг, рекомендуємо додати до звернення документи, що підтверджують письмове звернення до фінансової компанії (наприклад, таким документом може бути фіскальний чек оператора поштового зв'язку про направлення рекомендованого листа).

У разі ненадання фінансовими компаніями інформації, щодо якої законами, що регулюють окремі ринки фінансових послуг, не встановлено вимог обов’язковості її надання, повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про звернення громадян” громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Термін розгляду звернень, громадян визначений статтею 20 Закону України “Про звернення громадян”, та має становити не більше одного місяця від дня їх надходження і може бути подовжено до 45 днів.

Таким чином, із скаргою на ненадання відповіді на звернення громадянина можна звернутись до органів державної влади уповноважених на здійснення контролю за дотриманням законодавства про звернення громадян, зокрема до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008).

Питання:

Які документи необхідно додати до звернення (скарги) на надання фінансової послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ?

Відповідь:

Згідно зі статтею 16 Закону України “Про звернення громадян” передбачено, що до звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, копії договорів, а також інші документи, необхідні для розгляду скарг.

З метою швидкого та ефективного розгляду скарги Нацкомфінпослуг рекомендує до скарги додати копію кредитного договору та усіх додатків до нього, а також копії квитанцій, платіжних доручень та інших платіжних документів, що підтверджують усі суми грошових коштів, фактично сплачених позичальником за умовами договорів позики (в тому числі сплачених за сумою (тілом) кредиту, процентами, неустойкою, комісією та іншими платежами).

Питання: Як діяти якщо у моїх родичів/близьких є правовідносини з фінансовими компаніями-кредитодавцями та я маю намір звернутися до Нацкомфінпослуг зі зверненням від імені родича?

Відповідь:

Звернення (скарга) може бути надане в інтересах іншого громадянина (наприклад, родича чи друга) за його уповноваженням (стаття 16 Закону України “Про звернення громадян”).

Для представництва інтересів однієї особи іншою особою перед третіми особами, відповідно до вимог статті 244 Цивільного кодексу України оформлюється довіреність.

Отже, якщо інша особа доручила Вам представляти її інтереси, то необхідно додати до звернення документ, який підтверджує право на представництво інтересів, засвідчений в установленому законодавством порядку.

Також повідомляємо, що згідно зі статтею 16 Закону України “Про звернення громадян” передбачено, що до звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, копії договорів, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги.

Питання:

Як подати звернення громадянина до Нацкомфінпослуг?

Відповідь:

Звернення до Нацкомфінпослуг може бути:

  • подане в електронному вигляді (з інформацією як подати звернення в електронному вигляді, можна ознайомитися тут).
  • надіслане поштою на адресу Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3;
  • особисто подане: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3.

Також громадяни можуть надати звернення через Урядовий контактний центр в електронному вигляді за посиланням https://ukc.gov.ua/ або зателефонувати на номер 1545.

Додати коментар

Матеріали на цю тему:

29.09.2017

Презентації спікерів та підсумкове відео з міжнародної конференції «Захист прав споживачів фінансових послуг: шлях до розбудови довіри».

03.11.2020

АФІ звернулася до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією укласти Меморандум про співпрацю, спрямовану на запобігання порушень прав людини на ринку небанківських фінансових послуг України.