Опубліковані зміни до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ

13.01.2021

Офіційно опублікована постанова Правління Національного банку від 29 грудня 2020 року № 170 “Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”. Про це повідомляється у листі Національного банку, який отримала АФІ.

Зазначена постанова додатково розміщена на сайті НБУ.

У листі зазначається, що постанова набирає чинності з 1 березня 2021 року. При цьому подання банками файлу 6NX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)” з декадною періодичністю розпочинається зі звітної дати 1 квітня 2021 року.

Одночасно в НБУ звертають увагу, що згідно з Постановою № 170, подовжено строки подання до Національного банку таких файлів з місячною та квартальною періодичністю:

  • 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів”,
  • 6FX “Дані про контрагента/пов’язану з банком особу”,
  • 6GX “Дані за договором за активними операціями з контрагентами/ пов’язаними з банком особами”,
  • 6HX “Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”,
  • 6IX “Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами”,
  • D9X “Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку”,
  • 4CХ “Дані про пов’язаних із банком осіб”,
  • 3BX “Дані про фінансову звітність підприємств ‒ боржників банку”,
  • 3VX “Дані про підприємства ‒ боржників банку”.

Також строки подання файлів з щоденною та декадною періодичністю встановлено до 23:00 наступного робочого дня / першого робочого дня, наступного за звітним періодом, окрім файлу 01Х “Дані про залишки на рахунках”, строк подання якого встановлено до 16:00 наступного робочого дня, та файлу 6KX “Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)”, строк подання якого подовжено до 23:00 другого робочого дня.

Окрім зазначеного, Постановою № 170 чітко визначено строк (час) внесення змін з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку. За окремими файлами, за якими продовжено строк подання їх до Національного банку, скорочено строк на можливу заміну файлу.

Інформація щодо строку подання та строку заміни файлів наведена в колонках 5 та 6 додатка 6 до Правил № 1201.

Також, керуючись вимогами пункту 50 розділу VII Правил № 120, НБУ повідомив про встановлення тестового періоду для складання та подання файлу з місячною періодичністю 4PX “Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом” станом на 1 квітня 2021 та 1 травня 2021 року.

По закінченню тестового періоду файл 4PX подається в звичайному Режимі, починаючи зі звітності станом на 1 червня 2021 року.

Додати коментар

Матеріали на цю тему:

01.12.2020

На сторінці офіційного вебсайту Національного банку, у розділі «Статистика», у підрозділі «Організація статистичної звітності – Проєкти документів» розміщено оновлену редакцію: