Роз’яснення стосовно визначення поняття власні кошти фінкомпанії

29.08.2018

Запитання: Чи є кошти, що отримані фінансовою компанією від продажу цінних паперів, власними коштами, за рахунок яких можуть у подальшому бути видані фінансові кредити, позики?

Відповідь: Власні кошти - це синонім поняття «власний капітал». Його визначення наведене у Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

У разі випуску боргових цінних паперів, отримання коштів від їх продажу не призведе до збільшення власного капіталу або, навпаки, він зменшиться (бо у підприємства виникнуть зобов'язання). Отже, кошти залучені від продажу боргових цінних паперів, не належать до власних коштів.

Але для того, щоб повністю відповісти на питання (чи можна фінкомпанії залучати кошти, від кого і в який спосіб), слід також розібратися і з тим, що є залученими коштами. Бо у законі про фінансові послуги написано, що, по-перше, «надавати кредити за рахунок залучених коштів має право лише кредитна установа відповідно до закону про діяльність такої кредитної установи». По-друге, «фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання позики, у разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи».

Разом з тим, фінкомпанії не є кредитними установами і щодо їх діяльності немає спеціального закону. При цьому в законі про фінансові послуги не уточнюється, в який спосіб заборонено залучати кошти від фізичних осіб. У ньому говориться про заборону взагалі.

На нашу думку, розміщення боргових цінних паперів серед фізичних осіб є одним із способів залучення коштів. Тому ми вважаємо, що таке залучення для фінкомпаній є забороненим (принаймні довести регулятору протилежне буде важко).

Із залученням фінкомпанією коштів від юридичних осіб шляхом випуску боргових цінних паперів ситуація така.

Фінкомпанія може надавати таку фінансову послугу як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення і залучати кошти від юридичних осіб після отримання відповідної ліцензії. Але ця фінансова послуга є виключним видом діяльності. Тобто залучити кошти від юридичної особи можна, але видати кредит – ні. Тому, по суті, економічний сенс надавати цю фінансову послугу відсутній.

Для того, щоб не було необхідності отримувати таку ліцензію і, відповідно, існувала можливість використати залучені кошти для надання фінансових послуг, потрібно враховувати таке.

У пункті 3 Ліцензійних умов (постанова КМУ № 913) визначено, що залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення - фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів.

Субординований борг, кошти, отримані з місцевих та державного бюджетів юридичними особами публічного права, не належать до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.

Іншими словами, фінкомпанія може залучати кошти (отримувати кредити, продавати облігації тощо) у фінансових установ без ліцензії на залучення фінансових активів. Також вона може використовувати залучені від фінансових установ кошти для надання кредитів своїм клієнтам чи надання інших фінансових послуг, на які у неї є відповідна ліцензія.

У інших юридичних осіб (нефінансових установ) можна залучати кошти тільки, якщо таке залучення буде або без виплати винагороди, або без зобовʼязання щодо наступного повернення. Однак, на таких умовах випускати і розміщувати облігації є неможливим.

Разом з тим, Нацкомфінпослуг вже розробила і оприлюднила на своєму веб-сайті проект змін до Ліцензійних умов. Цими змінами встановлюється, що до фінансової послуги із залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення відноситься залучення фінансових активів від фізичних осіб. Після прийняття Кабміном цих змін будуть зняті наявні на цей час обмеження щодо залучення коштів від юридичних осіб. Такі обмеження будуть існувати тільки для залучення коштів від фізичних осіб.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

06.10.2017

29 вересня Нацкомфінпослуг оприлюднила проект Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями.

24.01.2018

За підрахунками ОФУ, станом на 30 вересня 2017 року в Україні працювало 2012 фінансових установ

27.02.2018

Цього тижня Верховна Рада продовжить розглядати законопроекти щодо ринків капіталу