В НБУ створено Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг

05.08.2020

У Національному банку України створено Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг. Це спеціальний колегіальний орган, якому Правління Національного банку делегувало окремі повноваження зі здійснення нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.

Донині в Національному банку працював Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

З огляду на суттєві відмінності між банківськими та небанківськими складовими фінансового ринку регулятор розділив наглядові функції.

Відтепер основні наглядові повноваження щодо небанківських фінансових установ буде реалізовувати новостворений Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг.

Основними завданням Комітету є:

 • вирішення питань нагляду та регулювання;
 • забезпечення реєстрації та ліцензування учасників ринку;
 • застосування заходів впливу та штрафних санкцій до фінансових установ за порушення;
 • забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг;
 • координація роботи підрозділів з нагляду;
 • визначення тенденцій розвитку ринків та надання відповідних пропозицій Правлінню;
 • сприяння вдосконаленню законодавчої бази для здійснення нагляду та регулювання;
 • забезпечення стабільності ринків та інше.

Повноваження Комітету Комітет має право приймати рішення щодо:

- ліцензування та реєстрації фінансових установ та інших учасників небанківського фінансового ринку;

- погодження або відмови в набутті істотної участі в фінансових установах, ідентифікації та визнання небанківських фінансових груп;

- застосування заходів впливу за порушення у сфері захисту прав споживачів та порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, інші порушення;

- інші наглядові питання.

Склад Комітету До Комітету входять вісім осіб:

 • голова Комітету – заступник Голови Правління НБУ, до повноважень якого належить нагляд та регулювання відповідного ринку;
 • два заступники голови Комітету – директор Департаменту нагляду за страховим ринком та директор Департаменту ліцензування;
 • п’ять членів Комітету – директори профільних департаментів, які опікуються небанківськими фінансовими установами: Департаменту виїзних перевірок, Департаменту фінансового моніторингу, Департаменту фінансової стабільності, Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Юридичного департаменту.

Засідання Комітету проводяться один раз на два тижні та позачергово (за ініціативи голови Комітету або більшості його членів). Засідання є правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин членів (тобто шести членів Комітету).

Створення Комітету ухвалено рішенням Правління від 29 липня 2020 року № 498-рш «Про затвердження Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг».

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

01.07.2020

Національний банк розробив Путівник для небанківських фінансових установ, у якому розписав моделі регулювання ринку, порядок прийняття рішень Нацбанком та багато іншого.

06.08.2020

УВАГА-УВАГА!!! ТЕРМІНОВО!!! Горить хата , але щоб не згорів сарай гасимо пожежу !!! Перевіряємо інформацію про компанію у реєстрі і щоб не втратити ліцензію терміново подаємо зміни у порядку, встановленому законодавством та зазначеному у листі головного пожежника - НБУ!!!

05.08.2020

Відтепер корисна інформація та поради для споживачів фінансових послуг можна знайти на вебсайті Національного банку.