Внесені зміни до переліку та форми документів, що подаються для отримання ліцензії

16.08.2019

29 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 травня 2019 № 427 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)». Як повідомляється на сайті Нацкомфінпослуг, зазначеною постановою змінено пункт 18 Ліцензійних умов, зокрема, в частині переліку та форми документів, що підлягають поданню до Нацкомфінпослуг, для отримання ліцензії.

Особливу увагу здобувачів ліцензії Нацкомфінпослуг звертає на те, що абзац другий пункту 18 Ліцензійних умов викладено в новій редакції: «фінансова звітність, складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу».

Враховуючи зазначене, належним виконанням абзацу другого пункту 18 Ліцензійних умов є подання до Нацкомфінпослуг здобувачем ліцензії у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, повного комплекту фінансової звітності та аудиторського звіту, складеного за результатами проведення аудиту відповідно до вимог МСА 700, що підтверджує достовірність та повноту як проміжної, так і річної фінзвітності в усіх суттєвих аспектах.

Також Комісія звертає увагу, що відповідно до пункту 10 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО1) та пункту 5 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34), повний комплект фінансової звітності включає:

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) звіт про сукупні доходи за період;

в) звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

д) звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Типовими недоліками документів для отримання ліцензії, поданих здобувачами ліцензії з 1 серпня 2019 року є:

  • подання документів не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (зі змінами від 29 липня);
  • подання звіту аудитора, що не відповідає пункту 18 Ліцензійних умов.

Додати коментар

Поділитися: 

Матеріали на цю тему:

12.04.2018

Нацкомфінпослуг звернулася до здобувачів ліцензії та ліцензіатів з проханням повідомляти про сплату за отримання ліцензії

05.07.2017

Після 10 червня 2017 року фінансові компанії, ломбарди та юридичні особи - лізингодавці повинні мають право надавати фінансові послуги (укладати договори про надання таких послуг) виключно на підставі відповідних ліцензій, отриманих згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської...

01.02.2018

Кількість анульованих ліцензій у 2017 році склала 339, рішень про відмову у видачі ліцензії – 925