ПРО АФІ

АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ (АФІ) - Ваш провідник і надійний партнер на фінансовму ринку України

ГОЛОВНІ  ЦІЛІ:
  • Комунікації між ринком та регулятором.
  • Спільне опрацювання законодавчих ініціатив та актів нормативно-правового регулювання.
учасників
закон.
ініціатив
років
на ринку
проф.
заходів
чим ми займаємось

Основні напрямки діяльності

що ми пропонуємо

АФІ пропонує своїм членам:

законодавчі ініціативи
  • брати участь у розробці та опрацюванні законодавчих ініціатив та змін у нормативно-правовому регулюванні
Інформаційна підтримка
  • отримувати інформаційну підтримку та напрацьовані Асоціацією методичні рекомендації, консультації і поради
участь у заходах
  • брати участь у семінарах, практикумах та інших навчальних заходах, які організовує та проводить АФІ
прозорість ринку

Принципи і правила

У сучасних умовах реформування економіки, особлива увага повинна приділятися встановленню прозорих та справедливих правил для учасників ринку фінансових послуг. Від формування нормальних ринкових відносин між учасниками ринку фінансових послуг в Україні залежить якість та вартість фінансових послуг, а сприятливе конкурентне середовище спричинить зростання кількості та якості всіх фінансових послуг в Україні.

Наразі правила, встановлені державою для бізнесу, потребують перегляду, а відносини між Національним банком України  – головним регулятором ринку небанківських фінансових послуг  – переосмислення. 

Без відкритого та конструктивного діалогу між бізнесом та регулятором змінити систему неможливо, а реформи будуть лише поверховими та імітувати якісні зміни. Несистемна взаємодія регулятора і бізнесу  все частіше спричиняє встановлення нереальних та незрозумілих правил гри для учасників у всіх сферах.

Зрозуміти, осмислити ці процеси і, замість критики існуючих рішень, пропонувати регулятору спільно розробляти правила і виконувати їх ми зможемо тільки у відкритому діалозі та спільній взаємодії.

Основні напрями діяльності Асоціації

about3.sm

Статут АФІ

Відповідно до Статуту АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ (скорочена назва українською – АФІ, англійською – AFI) є добровільною, неприбутковою, недержавною, некомерційною організацією, яка створена з метою сприяння її учасникам в досягненні цілей, передбачених Статутом. Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.

Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – учасників Асоціації. За рішенням учасників Асоціації вона може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади та іншими підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності та підпорядкованості.

Асоціація у своїй діяльності керується та діє згідно з Конституцією України, Господарським, Цивільним, Податковим кодексами України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», законодавством про захист економічної конкуренції,  Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30.11.2006 № 511-р «Про затвердження типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання фінансових послуг в Україні, Статутом та іншими внутрішніми документами Асоціації.

Мета діяльності

Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. Асоціація здійснює представництво та захист законних спільних інтересів своїх учасників, сприяння розвитку ринку фінансових послуг в Україні, утворення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх учасників.

about4.sm