Терміни розкриття інформації та звітності

ЗАХОДИ СТРОКИ ПІДСТАВА
І. Інформація, що підлягає оприлюдненню на веб-сайті фінансової компанії
1. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною найменування фінансової установи (зазначається нове повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів) не пізніше 15 робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІІ Положення № 41 Пункт 2 розділу IV Положення № 825
2. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною інформації про місцезнаходження фінансової установи (коду території за КОАТУУ, поштового індексу, області, району, населений пункту, району населеного пункту (за наявності), вулиці, номера будинку, номера корпусу (за наявності), номера офісу (квартири) (за наявності)) не пізніше 15 робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІІ Положення № 41 Пункт 2 розділу IV Положення № 825
3. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною переліку фінансових послуг, що надаються фінансовою установою (зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг) не пізніше 15 робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІІ Положення № 41

Пункт 2 розділу IV Положення № 825

4. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною відомостей про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) та інших пов'язаних осіб фінансової установи (щодо юридичних осіб - зазначається повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; щодо фізичних осіб - зазначається П.І.Б.) не пізніше 15 робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІІ Положення № 41 Пункт 2 розділу IV Положення № 825
5. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною відомостей про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи (зазначаються П.І.Б. та посади осіб, призначених до наглядової ради та до виконавчого органу) не пізніше 15 робочих днів з дня прийняття уповноваженим органом фінансової установи рішення про зміну складу наглядової ради та/або виконавчого органу фінансової установи Пункт 2 розділу IV Положення № 825
6. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною відомостей про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) (зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про його створення, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які він надаватиме, місцезнаходження, телефон, П.І.Б. і найменування посади керівника відокремленого підрозділу) не пізніше 15 робочих днів з дня подання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг документів, визначених підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVІІІ Положення № 41 Пункт 2 розділу IV Положення № 825
7. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку зі зміною відомостей про ліцензії та дозволи (зазначається вид діяльності, на який видана ліцензія; номер запису в ЄДР про видачу ліцензії; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії; дату початку дії (за наявності) ліцензії; статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія), дата анулювання ліцензії; назву дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі) не пізніше 15 робочих днів з дня прийняття Нацкомфінпослуг рішення про переоформлення ліцензії, анулювання ліцензії, призупинення або анулювання дозволу Пункт 2 розділу IV Положення № 825
8. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку з виправленням річної фінансової та/або консолідованої фінансової звітності та/або звіту про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств) не пізніше 15 робочих днів з дня подання до Нацкомфінпослуг виправлених річної фінансової та/або консолідованої звітності та/або звіту про корпоративне управління Пункт 2 розділу IV Положення № 825
9. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку із внесенням судом змін до ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи або скасуванням такої ухвали (якщо такі зміни стосуються оприлюдненої на веб-сайті інформації про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу) не пізніше 15 робочих днів з дня внесення змін до ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство, введення процедури санації фінансової установи або скасування такої ухвали Пункт 2 розділу IV Положення № 825
10. Унесення змін до інформації на веб-сайті у зв՚язку із внесенням змін до рішення про ліквідацію фінансової установи, відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи або скасування відповідного рішення (якщо такі зміни стосуються оприлюдненої на веб-сайті інформації про прийняття учасниками фінансової установи, іншим уповноваженим органом фінансової установи або судом рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи) не пізніше 15 робочих днів з дня внесення змін до рішення про ліквідацію фінансової установи, відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи або скасування відповідного рішення Пункт 2 розділу IV Положення № 825
11. Розмістити внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати Абзац 5 пункту 24 Ліцензійних умов № 913
12. Оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці (у повному обсязі) не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом (якщо фінансова компанія є підприємством, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), або публічним акціонерним товариством))* Абзац перший частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (див. примітку*)
13. Оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом (якщо фінансова компанія є мікро -, або малим підприємством)* Абзац третій частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (див. примітку*)
ІІ. Надання звітності та іншої інформації до Нацкомфінпослуг
15. Подати до Нацкомфінпослуг місячну звітність (для фінансових компаній – управителів) до 25 числа включно місяця, наступного за звітним Підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку № 3840
16. Подати до Нацкомфінпослуг квартальну звітність до 25 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом Підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ Порядку № 3840, пункт 5 Порядку № 419
17. Подати до Нацкомфінпослуг річну звітність до 28 лютого включно року, наступного за звітним Підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ Порядку № 3840, пункт 5 Порядку № 419
18. У разі самостійного виявлення помилок у поданій звітності, подати до Нацкомфінпослуг виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені помилки не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Пункт 7 розділу V Порядку № 3840

19. Подати до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, підтверджену аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ до 01 червня року, наступного за звітним Пункт 13 розділу ІІІ Порядку № 3840
20. У разі виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у внутрішніх правилах надання фінансових послуг та/або в примірних договорах щодо надання фінансових послуг, – подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення із зазначенням переліку змін згідно з додатком 12 до Положення № 41, а також копії зазначених документів із внесеними змінами протягом 15 робочих днів після виникнення відповідних змін та/або доповнень до внутрішніх правил та/або примірних договорів Підпункт 1 пункту 1 розділу XVIII Положення № 41
21. У разі виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи, – подати до Нацкомфінпослуг:
1) письмове повідомлення із зазначенням переліку змін згідно з додатком 12 до Положення;
2) копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;
3) відповідну(і) реєстраційну(і) картку(и) (у паперовому та електронному вигляді).
протягом 15 робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи

Підпункт 2 пункту 1 розділу XVIII Положення № 41

22. У разі зміни найменування фінансової установи (якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією) та/або зміни місцезнаходження, – подати до Нацкомфінпослуг:
1) нову реєстраційну картку юридичної особи;
2) свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (воно підглягає переоформленню);
3) оригінали (або нотаріальні копії) документів, що засвідчують зміни найменування та/або місцезнаходження
протягом 15 робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін щодо найменування та/або місцезнаходження Пункти 1, 2 розділу ХІV Положення № 41
23. Повідомити Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії) Абзац 21 пункту 24 Ліцензійних умов № 913
24. Надавати Нацкомфінпослуг інформацію та документи на виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про фінансові послуги, а також на письмові вимоги Нацкомфінпослуг про надання документів У терміни, визначені розпорядженням або вимогою про надання документів Підпункт 12 пункту 1 статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

_________________________
Примітки:
Положення № 41 – Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4368);
Положення № 825 – Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.04.2016 № 825;
Ліцензійні умови № 913 – Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових  послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою КМУ від 07.12.2016  № 913;
* - норма Закону набирає чинності з 01.01.2019;
Порядок № 3840 - Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840;

Порядок № 419 – Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419