приєднуйтесь

Участь в Асоціації фінансових інституцій (АФІ)

Основним напрямком діяльності Асоціації фінансових інституцій (АФІ) є представництво та захист законних спільних інтересів своїх учасників, сприяння формуванню та розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

Долучайтеся до нас!

Членські внески поділяються на разові (вступні), періодичні, цільові та вносяться на розрахунковий рахунок АФІ в розмірі:
разові (вступні)
Періодичні (щомісячні)

Умови для вступу

Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України,  має відповідні ліцензії або надає супутні послуги; згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації.

Зобов'язання учасників АФІ

 • дотримуватись Статуту, чинного законодавства, внутрішніх документів Асоціації;
 • не допускати дій, які наносять шкоду інтересам Асоціації;
 • своєчасно і оперативно надавати до Асоціації, на її запит, інформацію з питань щодо яких Асоціація здійснює координацію своїх учасників, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства-учасника Асоціації, зміну його назви, адреси чи керівників, контактних номерів телефонів тощо;
 • своєчасно сплачувати разові (вступні), періодичні (членські), внески згідно внутрішніх документів, рішень Асоціації;
 • брати активну участь у реалізації мети (предмету) та напрямів діяльності Асоціації;
 • сприяти розвитку Асоціації на основі доброзичливості та взаємної поваги.

Права учасників АФІ

 • брати участь у розробці документів, що визначають напрямки діяльності Асоціації, подавати до Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її учасників;
 • отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації, брати участь у роботі  постійних комітетів, комісій та інших робочих органів Асоціації;
 • брати участь у голосуванні з питань, які порушуються чи обговорюються під час засідань;
 • на підтримку та сприяння Асоціації при захисті своїх прав та інтересів від неправомірних дій державних та інших органів та організацій, які стосуються цілей та напрямків діяльності Асоціації;
 • брати участь у всіх заходах, які проводяться Асоціацією;
 • добровільно вийти з Асоціації у порядку, передбаченому внутрішніми документами Асоціації із дотриманням норм чинного (на момент виходу) законодавства;
 • брати участь у обговоренні будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації.

Самостійність та права юридичної особи

Учасники Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи. Асоціація не втручається в господарську чи іншу діяльність Учасників Асоціації і не ухвалює відносно такої діяльності управлінських рішень. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників або погодження їх конкурентної поведінки.

АФІ ЗАПРОШУЄ

Запрошуємо юридичних осіб, які відповідають вимогам Статуту Асоціації та зацікавлені в розвитку ринку фінансових послуг в Україні вступати до Асоціації фінансових інституцій.

Пропонуємо, разом іти до розвитку та стабільного функціонування ринку фінансових послуг!

АФІ завжди готова надавати методологічну та інформаційну підтримку учасників АФІ, організацію ефективної комунікації з Регулятором.

АФІ проводиться організація навчальних семінарів з питань актуальних для учасників ринку.